Vnímání energií, pozitivní a negativní energie

Posted by on Bře 29, 2023 in Jan Světlák | Žádné komentáře

Nejednou se mi přihodilo, že se mi lidé svěřili s tím, že se jim líbí moje práce, dává jim smysl a věří ji, i když energie necítí a neví, co si pod tím představit. Já je uklidňuji, že je to v pořádku, neboť je to součástí naší cesty duchovního vývoje, kdy s dalšími osobními posuny do vyšších a jemnějších energií, se každému zvyšuje také citlivost, tedy vnímavost jemnějších nuancí, které předtím nevnímal. Vše je tedy jak má být, stačít vydržet a pokračovat v započaté cestě. Za to se přeci není třeba stydět, vždyť jsme si tím někdy procházeli všichni. I když mimochodem té vnímavosti se dá i dopomoci třeba navlhčením dlaní, čímž je v nich dočasně zvýšena senzitivita  a vnímáním přes navlhčené dlaně lze zaznamenávat a poznávat vibrační rozdíly snáze. To byla rada stranou 😉

Ovšem energie cítíme všichni, jde jen o to, kdo jak jemné energie vnímá. Uvedu to na příkladech …

Život je jak houpačka, jednou jsme dole, potom nahoře a pak zase dole a někdy je to pořádná centrifuga, kdy  se věci semelou, že už ani nevíme, kde je dole a kde nahoře. Pojďme ale do tématu …

Když se cítíme být nahoře, jsme pány situace, cítíme sílu, nadhled, lásku a svět je jasný, srozumitelný a jsme to my, kdo to má pod kontrolou. Štěstí přeje připraveným a vše nám hraje do karet, štěstěna nás miluje a my milujeme život. Znáte ten pocit? Zkuste si ho na chvíli přivodit… v tuto chvíli jsme totiž energeticky otevření, sáláme tou energií a aura, jakožto náš energetický obal se díky sálající intenzitě energií z nás rozpíná. Sáláme tak, že nás může energeticky přetlačit jen výrazně silnější energetický tok. Ty drobné záležitosti, které obvykle řešíme a berou nám energii, máme najednou tendenci podceňovat a s nadhledem řešit, neboť nás to nijak neohrožuje svou intenzitou, jsme ve své síle a nad věcí.

Zkuste si vybavit ten stav, například když jste zamilovaní, vidíte přes ty tzv. růžové brýle a hory můžete přenášet. Váš aktuální energetický stav jen tak něco nezlomí. V tomto rozpoložení energie sáláte, neboť jich máte  nadbytek a tím, jak Vaše energie sálají kolem Vás, se dostáváte do interakce s energetickými poli v okolí. Jelikož však sáláte pozitivně/lásku, vše kolem Vás reaguje pozitivně, což Vás víc posiluje a jste chráněni silou svého vyzařování. Podobně silně ale můžete vyzařovat např. negativní agresi, když jste značně rozčílení, ovšem v interakci na okolí, dochází v takovém případě ke stahování jiných zdrojů od Vás, případně pro bojově nastavené jedince ve Vašem dosahu můžou tyto energie brát jako výzvu k souboji. Jinými slovy – co vysíláme, to přitahujeme.

Vrátíme se ale k vyzařování energie lásky při zamilování, tedy když jsme rozzáření (opticky omlazení) a šíříme kolem sebe pozitivní vlny. To je samozřejmě ideální stav, není totiž třeba myslet na žádné ochrany, chrání nás síla vlastního vyzařování v nejvyšší intenzitě, která případně dokáže přetlouct drtivou většinu negativních energií. Ovšem málokdo dokáže vědomým tréninkem dosáhnout emocionálního energetického sebeovládání na takové úrovni, aby si tento stav dokázal bez vnějších příčin vyvolat a na vysoké úrovni i udržet. Tady se samozřejmě zmiňuji o mistrovské práci na duchovní úrovni, ale i taková informace se hodí, neboť příjde doba, kdy nás to také čeká (nezávisle na času)… Pokud dokážete cítit lásku, cítíte pozitivní vrchol energií na pomyslné energetické amplitudě. 

Jistě ale dokážeme cítit i energetický vrchol opačné polarity, tedy negativních energií. To je stav, kdy nás překonává strach, máme tzv. malou dušičku, jsme energeticky stažení a vyděšení. Naše aura je pod tlakem silných energií na nás působící z vnějška, převyšující intenzitu našeho vlastního pole, tedy se smršťuje.  Cítíme se v takové chvíli ohrožení a slabí. Pokud tyto energie jsou cílené dokonce přímo na nás konkrétně, dochází k narušení aurického ochranného obalu v důsledku našeho psychického rozhození. Podle míry našeho rozhození vznikají v auře otvory či trhliny, kudy nám naše energie uniká a díky našemu útlumu se  dostatečně nedoplňuje. Tehdy jsme nárazově či permanentně unavení, apatičtí, jak správně říkáme bez energie a nemáme ani sílu a náladu s tím něco dělat, protože to stojí vynaložení další energie, kterou již nemáme. Chceme být v tu chvíli sami, někde zalezlí a mít svatý pokoj od všeho a všech. Čím víc myslíme na to, co se nám děje, tím více rozhození jsme (i to stojí totiž energii, ale nemůžeme si pomoci, koneckonců bez pochopení nenalezneme cestu ven) a výdej energie je abnormální, nejsme si tedy schopni energii udržet. Hledáme podvědomě kolem sebe pomoc, často ani nevíme jak si pomoci. To je paradoxně přesně ten stav, kdy se i ateisté když jejich stav nebere konce a řešení je v nedohlednu, obrací bezradní v modlitbách k Vyšším silám a upřímně i tyto síly přivozují tyto události do života ateistů, aby je dokázaly vyvést z jejich názorového zakonzervování a probudili je. není to moc příjemné, ale kolikrát není zbytí.  Tento stav si teď prosím čtením prakticky nepřivozujte, myslím, že ho všichni známe a prociťovat jej tak netřeba.

V tomto stavu samozřejmě o paní štěstěně nemůže být ani řeč, naopak, smůla se nám lepí na paty, nic se nedaří, padají věci z rukou, co se může pokazit se pokazí a uplatňují se všechny pesimistické Murphyho zákony a my se jen modlíme, aby to už konečně přestalo. Popravdě řečeno, i zde platí pravidlo na co myslíš, to přitahuješ, tedy i prohlašováním toho, co se nám děje, se pouze utvrzujeme v tom aby se nám to dělo dál. To samozřejmě platí i pro pozitivní režim, tedy radování se ze štěstí přitahuje podobné události a my se potom můžeme bavit o paní štěstěně. Jedná se o důležitou životní lekci našeho růstu, která nás dovádí do stavu uvědomění a následné volby pozitivního smýšlení, čímž opět povyrosteme.

Citliví lidé tyto energetické stavy, které nás pohlcují, cítí díky své senzitivitě více intenzivně a to jak lásku, tak i zoufalství. Negativní energie jsou pro citlivého jedince tak hrubé a těžké, že když si tím prochází, připadá si jako by ho uvnitř těla někdo mlátil kladivem. Vše má ovšem svoji příčinu a i z tohoto důvodu se větší vnímavost na energie ukazuje u duchovně pokročilejších osob (tzv. starších duší), které svým vývojem i v jiných oblastech dospěly do fáze, že by neměly tak snadno propadat emocionálním zvratům a dokáží si i ve vypjatých situacích udržet více onoho důležitého a často podceňovaného vnitřního klidu a nadhledu, čímž aurické pole není narušeno a energie udrží. Tedy vše má svou příčinu, logiku a i správné načasování. Ano, je to škola. Díky těmto lekcím mladší duše dokud nepochopí, lítají ve vírech dění, kterým podléhají a učí se jimi, zatímco starší duše se jim diví, jelikož tyto lekce zvládají v klidu, ovšem jejich lekce jsou zase intenzivnější pro jejich posun a naučí je zase vyšší levely základních schopností a dovedností, stejně jako získají i nové. Každého čekají lekce v takové intenzitě, jakou je schopem snést a jak říkám „nikdo z nás tu není na dovolené“ 😉 

Pakliže se kdokoliv dostane do fáze, že usilovnou prací na sobě dosáhne větší citlivosti, potom jak jsem uvedl vnímá vrcholy pozitivních i negativních vibrací intenzivněji. Pozitivní působení je bez problémů. Když se ale citlivější člověk ocitne v situaci silného působení negativních vibrací nasměrovaných proti němu, kdy jeho energetické pole začíná být pod působící intenzitou oslabováno, má jen dvě možnosti jak na to reagovat. A) Buď to si vytvoří cíleně či nevědomě bloky, aby tyto negace necítil, protože nevidí jiné východisko, nebo B) naučí se vytvářet energetické ochrany před působením silnějších negativních energií. Samozřejmě B je správně a můžeme tak i při své citlivosti pokračovat dál ve svých lekcích a posunech. Pokud zvolí možnost A, je to jen dočasná záležitost, pouze si vytvořil novou zkušenost, která jej přes tento slepenec dál nepustí a po čase jej okolnosti beztak donutí své postoje přehodnotit a postavit se k lekci čelem.

Svět ovšem není černý nebo bílý, není jen vrchol pozitivních a negativních energií, existuje velká škála různých intenzitou a polaritou podbarvených stavů, které vnímáme v závislosti na naší vlastní citlivosti. Přesto není důvod se práce s energiemi obávat, neboť je to cesta, která urychluje náš vývoj a napomáhá v jiných oblastech, kterými se zabýváme. A hlavně … to, že energie necítíme neznamená, že na nás nepůsobí. Právě zejména události, které nazýváme např. černý den, kdy se nedaří nic, cítíme se „na draka“ (jak výstižné, náš zářič draka totiž může v tuto chvíli skutečně pomoci), kdy nám nikdo nerozumí a nejlépe by jsme udělali, když nevylezeme ani z postele a budeme neviditelní, hlavně to nějak přečkat. Člověk znalý ví, že náhody neexistují, že tyto stavy mají příčiny a člověk senzitivní je může vycítit. Například nám v tu chvíli na mysl přichází stále nějaká osoba, nebo negativní událost onoho dne, která byla ve skutečnosti oním spouštěčem a právě ta osoba, která zde figurovala, nás v tuto chvíli masíruje negativní energií na dálku, neboť nás pomlouvá, zahrnuje negativníma myšlenkama a výlevama, rozčiluje se na náš úkor a strhává do toho stavu i další posluchače, kterým se svěřuje. Přesně v ten okamžik k nám od něho směruje gejzír silně negativní energie a dostáváme vrchovatě naloženo. I když si myslíme, že je to za námi, když ta událost fyzicky přešla,  příval negativních energií nás i na dálku zaměřuje a schytáváme všechny výlevy směrované na naši adresu.  Intenzita negativních energií nás zatlačuje do defenzivy a my jednoduše nemáme pomyslného úniku, neboť energie nejsou vázány prostorem. Pokud to zvýšenou vnímavostí cítíme, je to jako ono těžké bušení uvnitř nás a vůbec nám není dobře.  Pokud ještě nejste citliví, pouze vnímáte blbý den a je Vám „na draka“ …

Co s tím? Samozřejmě dokázat si vytvářet energetické ochrany, neboť to, co nás masíruje na dálku, jsou energie a ty můžeme buď přetlačit silou vlastního vyzařování, eliminovat, nebo odklonit od nás jinam. Pokud to nezvládneme, jsme jako selátko na roštu, někdo si nás vychutnává a my se jen modlíme, aby to už přešlo.

Jak vidíte, s energiemi pracujeme všichni. Působí na nás, ať již je cítíme, nebo ne, ať v ně věříme nebo ne. Na energetické úrovni jsme totiž všichni propojeni a právě proto můžete myslet po dlouhé době na někoho, kdo Vám „náhodou“ během krátké doby zavolá, nebo se můžete naučit postupy, kdy lze třeba posílat energie jako Reiki na dálku, což funguje na stejné bázi, je to jen vědomé působení podle pravidel, nebo se na někoho napojit a třeba mu vyložit osud z tarotů.

A pokud není práce s energiemi Vaše cesta, necítíte, že by jste se měli zabývat zdokonalováním v ochranných praktikách a rituálech, můžete si nechat pomoci od profesionálů. Buď si nechat na žádost od někoho zkušeného ochranu vytvořit v případě problému, anebo si například obstarat takovou vychytávku, kterou je i náš amulet/zářič “ochrana”, který se s Vámi spojí, vytvoří všechny velice silné ochrany, které jsou v něm naprogramovány a to tak precizně, že je to jedna z nejúčinnějších skutečně funkčních pomůcek i proti tzv. černé magii. O tom ale zase někdy později, kdy popíšu jak energie z aury uniká, jak fungují tzv. energetičtí upíři či jiné energetické entity, které mohou sosat naši energii a ovlivňovat naše chování a jak skutečně funguje zmíněný zářič “Ochrana”.

Anebo si řekněte, že co oči nevidí, to srdce nebolí, vzpomeňte si na film Matrix a prohlašte “Sladká nevědomost”, zatímco si vezmete modrou pilulku zapomění a ignorujte vše, co jsem zde popsal… Všichni máme svobodnou vůli a to vše tady, jsou jen možnosti …. 

Jan Světlák

29.3.2023

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

Témata, kterým se věnuji ve většině svých článků, jsou předmětem teoretických i prakticko-terapeutických částí, zahrnutých v mých kurzech “Vědomá kristallizace ”

.
.

..

Napsat komentář

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien