Energetický upír, jak se projevuje a jak se bránit

Posted by on Kvě 17, 2023 in Jan Světlák | Žádné komentáře

Pod označením upír se většině lidí vybaví negativní bytost nahánějící strach, s ostrými špičáky, usilující o vaši krev, kterou se živí. Toto pojetí je však projekce mýtické temné bytosti zasazené čistě do materiální úrovně, zřejmě za účelem strašení prostých lidí. Chceme-li ale pochopit, jak to s energetickými upíry je,  zapomeňme v tuto chvíli na hmotu a podívejme se na samotný princip fungování energií v souvislosti s vampírismem.

Duše každého člověka vzešla z jediného zdroje. Tento zdroj je nejmocnější esencí nejčistších energií a po svém vzniku duše prochází svou časově neomezenou poutí učení, růstu a zrání, čímž se postupně stává silnější, výše vibrující a přibližuje se tak zpátky ke zdroji samému.

Za účelem správného a efektivního růstu, duše dobrovolně sestupují na nižší – hmotnou úroveň, kde na sebe berou fyzická těla a prochází praktickou školou života. Systém učení je zde dokonale nastaven, duše v lidském těle, tedy člověk, prochází určitým typem amnézie, aby hledal nové cesty a nová řešení problémů a neopakoval dokola stejné chyby z životů minulých, které k nalezení správné cesty nevedly. I když na sebe duše vzala hmotné tělo, ona sama hmotná není, pochází ze sféry jednoty bez omezení času a prostoru, které jsou typické pro hmotnou úroveň. Sama je tak nesmrtelná a stále na zdroj napojená. Hmotné tělo které využívá, je pomíjivé, ale je jen jednou ze složek komplexnosti člověka, jako multidimenzionální bytosti. Kromě těla hmotného, se zasvěcenci baví i o tělech emocionálním a duchovním. Díky nim prožíváme své lekce na Zemi, učíme se, chápeme a pamatujeme. Můžeme si to přirovnat k počítači. Ten se skládá z hmotné části (hardwaru), kterou vidíme a programovém vybavení (softwaru), který vidět není, ale bez kterého by byl počítač jen hromadou šrotu. Je to trochu absurdní přirovnání, ale dá se použít. Člověk bez zbylých nehmotných těl, by byl pouhou mrtvolou.

Pokud se tedy budeme věnovat všem tělům člověka, aby byly v harmonii a člověk fungoval tak, jak bylo při stvoření života zamýšleno, musí se o svá těla správně starat, jinak dochází k nerovnováze, která je příčinou nemocí, ať již postihující tělo hmotné, či jemněhmotné (např. nemoci psychické).

Nejlépe je to vidět a snazší chápat při pohledu na tělo fyzické. U něj víme, že potřebujeme pro jeho správné fungování jíst, pít, dýchat, vylučovat a očišťovat jej. Správnou životosprávou, pohybem, vhodnou stravou jej zároveň udržujeme v kondici. Víme, co jim prospívá a co jim ubližuje. Ovšem i ostatní těla potřebují svou péči a výživu, i když nejsou vidět. Že četba, studium, ale i naučné filmy jsou stravou duchovní už jsme možná někdy slyšeli. Stejně tak emocionální tělo posilujeme například intenzivním prožíváním lásky a štěstí. Taková pravidelná meditace je zase účinný nástroj pro pročišťování a posilování jemněhmotných složek člověka. Neuspokojování emocí, či nevhodně směrovaná pozornost na témata agrese a strachu je zase oslabují, či způsobují energetické bloky zamezující správné fungování těchto těl. Jelikož jsme ale celistvé bytosti, všechna těla se navzájem podporují a ovlivňují. Proto je správné udržovat celý svůj systém těl v rovnováze a harmonii.

A tím se dostávám k samotnému tématu. Pouhá výživa hmotnou stravou tedy k fungování lidské bytosti nestačí. Velkou měrou jsme tak energeticky dotováni z jemněhmotné úrovně skrze naše propojení se zdrojem. To je to, co můžeme nalézt pod označením vitalita, či životodárná energie. Čím více věnujeme pozornost duchovní oblastí, tím se více toto napojení posiluje a jak duchovně rosteme, otevíráme se přílivu vyšších energií a postupně dosahujeme vyšší vibrační úrovně.

Týká se to i víry samotné. Lidé upřímně věřící nemívají sklony k agresi, sebepoškozování či depresím. Člověk věřící nemusí ale následovat cestu oficiálních nábožnství. Také věřím ve smysl života, věřím na lásku a dobro v každém člověku. I toto je víra, která mne činí pozitivním (optimistou), tedy mne energeticky otevírá a jelikož jsme na jemněhmotné úrovni skrze zdroj propojeni, jako vše stvořené, získávám doplňující energii ze všeho, čemu věnuji pozornost a jsem tomu pozitivně otevřen. Chození do přírody, zmíněné meditace, pěkný film, kniha, pozitivní zážitky, nebo hezké upřímné slovo, to jsou věci, skrze které dokážu vyvolanými pozitivními emocemi energie doplňovat.

Vezměme si ale opačný extrém – člověka, který popírá jinou než materiální úroveň, který je masírován negativními zprávami z médií. Když si pustí film, tak jako muž leda pořádný akčňák nebo horror, jako žena nekonečný seriál plný podlostí, přetvářek a nečekaných zvratů. Do přírody nechodí, protože nemá čas a v betonovém, energeticky chudém prostředí velkoměsta, chodí leda do stresového zaměstnání, maximálně na sklenku po práci, aby si trochu vyčistil hlavu. Takový člověk je emocionálně oslabený, pesimistický, uzavřený a energie, ve které nevěří, se mu nedoplňují v dostatečné míře. Proto je negativní, podrážděný a často bez energie, unavený.

Bez energie lépe řečeno pouze do té doby, než podvědomě nalezne jiný způsob, jak si energie doplňovat. A tím způsobem je emocionální rozrušování druhých lidí. Pokud totiž nalezne vhodnou oběť, která je vůči jeho mentálním atakům méně rezistentní, rozrušením dotyčné osoby jí otevře aurické pole, ze kterého začne unikat energie, jež jeho naopak posiluje. I když v energetické působení nevěří, zjistí, že když dotyčného “rozhodí”, udělá se mu dobře. Tímto způsobem, aniž by si uvědomoval co dělá, se z něj stává onen energetický upír.

Energetičtí upíři mají různé metody napadání:

Je-li člověk povahou více cholerik, bude své oběti zastrašovat. Ve chvíli, kdy se mu podaří si tímto způsobem oběť podmanit, dojde k jeho uspokojení a o co lépe se bude cítit on, o to hůře se bude cítit ten druhý.

Je-li spíše melancholik, bude mít potřebu si neustále stěžovat a emocionálně stahovat druhé do empatického otevření. Znáte ty případy, kdy se “na kávu” vetře člověk, co se potřebuje za každou cenu vypovídat ze svého strastiplného života a za každou cenu musí ukázat, že on to má nejhorší. Vysype si kyblíky, udělá se mu dobře a poté, co odejde, sami jste potom vyčerpaní.

Ať již se jedná o první nebo druhý případ, rád se bude vracet ke svým zaručeným obětem, aby si příště zase doplnil energie … Prostě si nemůže pomoct.

Pokud se člověk, který se chová jako energetický upír, potká s člověkem duchovně pracujícím, harmonickým, silněji napojeným, většinou se mu jeho energetický záměr nepodaří, jelikož jeho vyrovnanost mu aurický energetický obal neotevře. I když bude lamentovat, více to již zkoušet nebude, neboť i upíří pokusy stojí nějakou energii, která se mu nevrátí a tak bude hledat jinou oběť. A i kdyby si sosnul, dotyčný to nepozná, neboť se mu energie přes jeho otevřené napojení záhy doplní. Ovšem přiznejme si, takových lidí je menšina. Většina lidí žije své průměrné životy, kde si plní své povinnosti, třeba i stresové zaměstnání, ale energie si doplňují v přiměřeném množství tím, co je “naplňuje” a nachází si svůj způsob života, který jim energeticky dostačuje. Na tyto lidi ovšem energetičtí upíři fungují, pokud najdou správný způsob, co na ně platí.

Ještě bych se chtěl zmínit o jednom druhu obohacování se o energie druhých, který je tak trochu specifický, ale také splňuje principy energetického vampírismu … a to je vztah starších lidí vůči malým dětem. I když to není z jejich strany myšleno záměrně, je třeba si uvědomit, že s rostoucím věkem se zvyšuje i energetická náročnost našich těl. I proto mají starší lidé častěji sklony ke stěžování si a pesimismu, jelikož si nedokáží v dostatečné míře životodárné energie doplňovat jako dříve. Můžeme být potom svědky takových příhod, jako je tato – maminka s malým dítětem v kočárku jede na procházku, potká je roztomilá babička a hned se ke kočárku hrne … “jé, to je ale krásná holčička”. Maminka ačkoliv paní nezná, se usmívá, neboť je pyšná na to, jak krásné dítě má. Dítě se snaží odvrátit, ale bohužel se nemá jak bránit, tak proběhne nějaká chvíle, po které babička s úsměvem odchází. Maminka spokojená přijde s dítětem z procházky domů a manželovi hlásí – to byla ale hezká procházka, malou to tak zmohlo, že ji celou prospala. Na podvědomé úrovni to často starší lidi k těm dětem táhne a vnitřním zrakem můžete sledovat, jak se energie přesouvá.

Celá problematika energetických upírů je samozřejmě rozsáhlejší a valná většina z nich si ani neuvědomuje, že to pravidelně dělá.

A jak se proti nim bránit? Samozřejmě kříž, kůl a bible nepomáhá. Tedy pokud se i na tyto předměty nedíváme symbolicky, neboť bible je víra, kříž mistrovství a kůl … o ten se můžete opřít 🙂 . Jelikož jde o energetické, nehmotné výpady, fyzické předměty Vám moc nepomohou, tedy pokud se nejedná o nosiče energií, tedy energetické zářiče. Buď se při pokusech „sosačů“ budete vědomě hlídat, nenecháte se stahovat do jejich pokusů Vás rozhodit, vnitřně se zkoncentrujete, nabudíte si energie vyšší, než má výpad dotyčného, anebo se můžete naučit energetické ochranné praktiky, které dokáží vytvořit energetickou bariéru, kterou energetický upír prostě nepronikne. Postupy takových praktik od jjednodušších až po náročné, ale skutečně účinné, jsou při troše snahy k nalezení i na internetu.

Pokud si chcete obstarat účinné pomůcky, ty jistě také nabízí specializované stránky v různých podobách, od vykuřovadel až po ochranné amulety, jakými  jsou i naše energetické zářiče, které nositeli vytvoří systém ochran, jež jsou vysoce účinné proti popsaným případům, ale i atakům černé magie.

Na závěr bych chtěl dodat, že není třeba se na lidi, kteří nevědomě sklouzli k praktikám spadajícím do označení energetický upír, dívat skrze prsty. Každé dítě přichází na svět jako nepopsaná kniha, s otevřeným srdcem a až systém společenských hodnot, výchova a negativní zkušenosti spojenými s chybnými předsudky, odvádí nejednoho z nás na zcestí, kdy popíráme vlastní původ a odkláníme se od čistoty, se kterou jsme na svět přišli.

…. 

Jan Světlák

17.5.2023

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

Témata, kterým se věnuji ve většině svých článků, jsou předmětem teoretických i prakticko-terapeutických částí, zahrnutých v mých kurzech “Vědomá kristallizace ”  https://kristall-centrum.cz/akce/rubrika/kristallizace/.

.

..

Napsat komentář

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien