……….
……..
……..

Celkové zklidnění, vnitřní citelné osvobození a velká úleva. Pochopení sama sebe a dějů kolem nás, včetně situací, které se neustále opakují (s finálním řešením). Nalezení lásky k sobě samým i pochopení chování lidí kolem nás tak, abychom se zbytečně nenechávali vtahovat do jejich problémů. Náprava vztahů s blízkými lidmi, nalezení vztahu nového, zkvalitnění stávajícího partnerství, posílení sebevědomí, nalezení síly k důležitým změnám, ale i tolik důležité pokory – to vše jsou časté zpětné reakce následující po absolvování kurzů Vědomé kristallizace. Nikoli pouze teoretické pochopení, ale skutečné praktické změny k lepšímu, spuštěné již po prvním společně stráveném víkendu. 

.    napvkhl-web

Jedná se o komplexní systém vnitřní očisty, přenastavení, rozvoje potenciálu a vlastní cesty.

V průběhu bezpočtů životů každé duše přijde jednou okamžik, kdy pochopí, že život není jen o světských strastech a radovánkách. Přijde na to, že to, co ji skutečně naplňuje a pozvedá, není bohatství z hmotné úrovně, ale nepopsatelné vnitřní bohatsví. Zjistí, že toto naplnění vede přes plné prožití intenzivních pocitů Lásky a radosti nebo nezištné pomoci druhým. Pochopí, že život má smysl a náhody neexistují. Je to velký okamžik v životech každého hledajícího, který tak nachází vyplnění prázdnoty, kterou pociťoval do té doby. Tomuto stavu se moderně říká “probuzení” a je jedno, zda impulzem k tomuto probuzení byla kniha, film, či silný osobní zážitek. Každý, kdo tímto prošel, urazil dlouhou cestu k tomuto okamžiku. Mladší duše (byť třeba ve starších kabátech), tuto cestu nechápou. I oni čekají na to správné načasování, které může trvat několik životů dalších. Ovšem starší duše prochází většími zkouškami a okamžiky, které s člověkem řádně zatřesou, aby jej vyvedly ze stereotypu – probouzí spáče. Dnešní doba je velice nakloněna těmto změnám a tak se probouzí mnoho připravených duší, které se najednou rozhlíží a v záplavě nových možností se samy sebe ptají “Co je mou cestou?” Možností je skutečně mnoho, ale je důležité zůstat nohama na zemi a dělat ty správné kroky, abychom se hned na počátku nové kapitoly života nespálili, či se bezhlavě nehnali do neznáma. Ač bychom rádi měli nové schopnosti a vnitřní klid, nepůjde to bez předchozího pročištění, na které je ovšem dobré nezapomínat ani v pozdějším období.

Do okamžiku probuzení jsme přijímali moudra, zvyky, způsoby chápání a nazírání na věci tak, jak nám to podsouvaly autority vlivu té doby (rodiče, učitelé, média atd…)   To nám předurčilo naše chování, limity (i nevědomé) svobodného směrování a chápání věcí. Základem je tedy pročištění bloků a špatných životních kódů, které jsme přejali, abychom následně mohli vnitřně růst.

Následuje tedy vlastní přenastavení

svobodnou vůlí si sami rozhodneme, co do svého života chceme a co ne. Je přeci rozdíl mezi nechci a nemohu. To co potřebuji, nebo chci, můžeme podpořit a otevřít se tak větším možnostem a předpokladům. Spoustu věcí například nemůžeme dosáhnout, neboť v nás systematicky byla vytvářena nedůvěra v sebe samé a sraženo vnímání vlastní sebehodnoty. Nejenže po pročištění pochybnosti odejdou, ale dokážeme se i přenastavit a posílit tak, že máme předpoklady k vyšším možnostem všeho, co budeme chtít. Sami jsme svými pány a manipulace zústává minulostí.

Teprve potom, když jsme minulost zpracovali, pozitivně jsme přenastavili a posílili přítomnost, se můžeme pustit vpřed do toho, co nás zajímá a nic nám v tom nebrání. Nebo můžeme správnou prací na sobě dosahovat vyšších vibračních úrovní, čímž se nám otevřou vlastní možnosti a schopnosti, jelikož jsme na ně připraveni. Tedy nenásledovat jiné, ale najít svou vlastní cestu … Za tímto účelem vznikla komplexní metoda “Vědomá Kristallizace

.

.

……….
……..
……..

.

napvkhl-web

Systém metody  : Vědomá Kristallizace” (VK)  je systematicky rozdělena na dvě hlavní části:.

.

1. část – odblokovací, očistná a přenastavující: zahrnuje kurzy Vědomá Kristallizace I a Vědomá Kristallizace II.  Oba kurzy na sebe navazují a jsou univerzálně vhodné pro všechny zájemce, kteří se rozhodli k zásadním krokům v individuální očistě a osobním směrování, i když dále nebudou chtít pokračovat do dalších, výukově praktických kurzů VK, ale například jen chtějí využít možnosti očisty touto metodou a jít jinou cestou. Jelikož se jedná o důslednou očistu, která je prospěšná i pro případné pozdější občasné zopakování, absolventi kurzů VK získávají při opakování kurzů 50% slevu. 

kristpisweb-1

Náplň kurzu I.:  odblokování a očista, rušení negativních vlivů, otevření srdce, nalezení sebe sama

 1. teorie Kristallizace – vyvolání aha efektu.  Jakýmkoliv změnám, ke kterým se rozhodneme, se musíme zprvu otevřít. Pro to, abychom se jim dokázali otevřít, je musíme pochopit. V teoretické části si vysvětlíme témata : základní principy fungování dějů které nás ovlivňují, postavení člověka jako duchovní bytosti zde na Zemi. Inkarnační sledy. Vyšší zákon příčiny a následku, zákon rezonance, pochopení termínu Kristallizace. Vědomé působení myšlenkou, pravidla a postupy tvoření a ovlivňování. Problémy jako zkoušky a příležitosti – jak k nim přistupovat a vypořádat se se svou minulostí. Jak přistupovat ke svému okolí a k sobě samému.
 2. Pročištění vlastních energetických a myšlenkových bloků a záznamů, rušení karmických slibů, přísah a vlivů kleteb, či uhranutí (i z minulých životů)
 3. Nastartování a rozvoj vizualizace rychlými a účinnými praktikami u každého z účastníků.
 4. Rušení negativních karmických vlivů, které na nás v současnosti působí.
 5. Práce na sebepřijetí, sebedůvěře a sebelásce. Zpracování bloků a vnitřních postojů k sobě samému i svému okolí.  
 6. Otevírání duchovního srdce, posilování citů a citlivosti, změna vnímání okolního světa a interakce s okolím. 
 7. Přijímání a otevření se univerzální lásce, pochopení a procítění tzv. bezpodmínečné lásky -energetického propojení s univerzem.
 8. Pro zesílení účinnosti vykonávanou práci na sobě podpoříme i prvky ze systémů působení energiemi, hermetických poznatků, kabaly a učení Vyššího Já.

vkiiweb-1

Ve druhém víkendu budeme pokračovat v nastartovaných změnách. Poté, co jsme se zbavili těch nejtěžších citelných omezení a bloků, nastartovali citlivost a vnímavost, přichází dopročištění, zrušení mantinelů našeho vymezování z dětství, podpora našeho vlastního nastavení, úprava vlastního směrování tak jak chceme my sami a znatelně podpoříme i žádoucí věci pro náš život. Prakticky obdržíte i návod na dva unikátní autoterapeutické postupy tak, abychom si dokázali pomoci sami, když bude potřeba. Síla vibrací světla, kterou procítíte v řízené energetické meditaci velice intenzivního charakteru vás přesvědčí o schopnostech, které máme my všichni – dokázat v sobě vyvolat znatelně silné energie …

Náplň kurzu II.:  doodblokování, přenastavení a podpora vlastního směrování, energetické propojování, autoterapie

 1. Teorie chápání dějů ve vyšším smyslu jak nahoře, tak dole, širší souvislosti.  (Obecná rovina)
 2. Rušení negativních kódů, přejímaných již z dětství, předem vymezující naše možnosti a směrování bez našeho vědomí a souhlasu. Nahrazování vlastním směrováním. Práce se žebříčkem hodnot.
 3. Podpora energetická vlastního nastavení, zesílení a stabilizace nových hodnot.
 4. Rušení negativních karmických vlivů, které na nás v současnosti působí.
 5. Dvoukamínková autoterapie, autoterapie „Big Movie“. Naučíme se dva autoterapeutické postupy, které nám mohou kdykoliv pomoci při odvádění nechtěného stavu a naladění žádoucího, jako důkladné očistě dějů vlastní minulosti.  
 6. Otevření se přijímání, rušení negativních předsudků k hojnosti, práce napříč časem a prostorem k pozvednutí vlastní hladiny hojnosti a přitáhnutí příležitostí do života. 
 7. Kvantové naladění (východní systém) – ukážeme si sílu, která byla již věky chápána jako síla Boží přítomnosti, za pomocí které srovná naše aktuální bytí k původnímu obrazu a naučíme se jí využívat pro potřebu vlastního pročišťování, či uzdravování.
 8. Řízená meditace – práce se silou energií Světla, pomocí které rychle pročistíme, navibrujeme svůj energetický systém a propojíme se se zdroji energií Země a Slunce.

.

2. část – výukově praktická – objevování své cesty: zahrnuje kurz III. a dále. Je zaměřena na rozvoj potenciálu a vlastní cesty. Kurzem III. počínaje se účastníci začnou seznamovat s praktickými postupy práce s energiemi  (ochrany své i prostorů před negativním působením,  ovlivňování energiemi, léčení energiemi na blízko i na dálku, později i léčení a působení pohledem či slovem, regresní a tranformační působení energiemi), dalšími tématy náplně VK jsou – vnímání jemněhmotného světa, Vylaďování se na energie jemnohmotných bytostí, komunikace s nimi, pochopení souvislostí fungování Matrixu a naše postavení v něm, společnou prací na sobě rychleji dosahovat svých cílů. Diagnostika, channelování zpráv i energií, energolingvistika, kódování, rozvoj jasnosmyslů. Tato cesta vede dál, ovšem pokud neprojdeme mezifázemi uvedeného, ani naše vědomí si nedokáže připustit reálnost toho, co se skrývá v dále nepopsaném ….  

Třetím víkendem již vcházíme do části výukově praktické – naučíme se správnému přístupu a práci s energiemi, ale i vnímání jemněhmotné úrovně bytí. Hezky od základu – ochrany, základní působení, napojování na externí zdroje atd. Dojde i na jednodušší způsob komunikace s jemněhmotnými bytostmi a samozřejmě nezapomeneme ani to, co máme na kurzech kristallizace nejraději – užijeme si nové energie vyvolávající řízené meditace … V prvním a druhém dílu kristallizace jsme pracovali na své očistě a osvobozovali se od na nás negativně působích vlivů. Od třetího stupně již budete Vy, co mohou pomáhat druhým. Na předchozí úrovni jste dostali návod na unikátní autoterapeutické postupy, nyní přichází možnost terapeutického působení na druhé.

Náplň kurzu III.: základní práce s energiemi, ochrany, působení, otevření se vnímání jemněhmotného světa

 1. Teoretická část – chceme-li správně a plnohodnotně pracovat s energiemi, je třeba svět energií pochopit. 
 2. Vysvětlíme si základní složení energie – pohled na působení živlů, elektromagnetismus, ženská a mužská energie, tajemství tetragramatonu, rozdělení energií (dle intenzity, zaměření, mezizdroje). 
 3. Vysvětlíme si  Systém práce – základní zásady a možnosti práce mimo čas a prostor. 
 4. Vědomé a nevědomé působení – kdy můžeme energie používat, kdy nesmíme, na co si dávat pozor a jednotlivé etapy průběhu působení. 
 5. Jemněhmotný svět, co je skryto fyzickému zraku kolem nás, jak to vnímat a rozvinout jemněhmotné smysly. 
 6. Zásady komunikace a spolupráce v jemněhmotném světě. 
 7. Praktická část
 8. Zpřístupnění unikátní energie základního typu. Naučíme se ji vyvolávat, prakticky využívat, působit na živé i neživé objekty, situace, na blízko i na dálku. Působení napřímo i přes zástupné předměty.
 9. Základy energetické impregnace v každodenním životě.
 10. Vytváření základních energetických ochran osob a prostor.
 11. Stahování cizího působení ze svého energetického oběhu, odkon, převibrování.
 12. Tvarování aury, působení aurou.
 13. Vibrační energeticko pohybové čištění.
 14. Vlastní komunikace s jemněhmotnými bytostmi – invokace bytostí, nastavení individuálních komunikačních signálů.
 15. Frekvence Bytí – energeticko prožitková meditace.

.

……….
……..
……..

.

napvkhl-web

.

Jan Světlák  V centru Kristall se dlouhodobě věnuje terapeutické a lektorské praxi,   pořádá semináře i veřejné akce a vede úspěšné kurzy zaměřené na osobní rozvoj. Stojí i v pozadí našich energetických zářičů Kristall waves. Sám se zabývá učením Vyššího Já, rozvojem mimosmyslového vnímání, intenzivně pracuje s léčivými, regresními i transformačními energiemi, stejně tak jako terapeutickými metodamy (např. Spiritual response therapy, Touch of Light, či Quantum healing). Vytvořil tento vlastní učební systém, zaměřený na terapie, autoterapie a osobní růst, do kterého zakomponoval pro zvýšení účinnosti prvky různých směrů magie, hermetismu, či kabaly, stejně tak jako poznatky z jeho studií psychologie či terapeutické praxe. Vystupuje na veřejnosti a  pořádá i vede hromadné akce, jako jsou ukotvování energetických sloupů, hromadné léčení energiemi na dálku či kvantová napojování. Své semináře a kurzy vede v řadě měst České republiky i zahraničí.

.

DSC_00081Nic není náhoda, vše má smysl. To že věci, které se nám dějí nedokážeme pochopit neznamená, že je to pro nás hned špatně. Lidé se bojí toho, co neznají a potřebují mít své jistoty. To jsou základní potřeby, které ovlivňují naše žití. Naše myšlenky i naše činy jsou mocnými nástroji ke směrování našeho života i osobního růstu. Buď můžeme neřízeně životem bloudit, věřit v náhody a to, na co si můžeme sáhnout (půjdeme cestou většiny), anebo uvěříme tomu, že za tím vším je něco víc, než je nám předkládáno a ucítíme touhu podívat se za oponu. I když tam zatím necítíme tu jistotu, je to něco, co ještě neznáme, přesto nás ten vnitřní pocit někam táhne, ale kam? A proč ? Vždyť většina žije racionálně a to je přeci jistější. To jsou první myšlenky, které nás provází do té doby, dokud ten první krok neuděláme a nepoznáme co je za tím neviděným.

Buď se rozhodneme žít jako většina a před svým vnitřním nutkáním budeme utíkat a snažit se jej nevnímat, vysvětlovat si to rozumně s odvoláním na konání většiny, často svou nenaplněnost otupovat alkoholem, léky, či jiným druhem zmírňování uvědomění,  nebo uděláme ten první odvážný krok do neznáma a nejistoty. Jakmile to uděláme, poznáme svět za oponou, již se nebudeme bát neznámého. Každý z nás se tak může cítit vnitřně naplněn, tedy skutečně žít, ne jenom přežívat jako dřív, jako většina lidí kolem. 

A jak to mít pod kontrolou ? Není to tak těžké. Dokážeme li se správně a účinně pročistit od všech zavádějících předsudků, které nás doteď ovlivňovaly a směrovali, stejně tak jako pročištění od křivd, které ve svém životě cítíme a uvolníme bloky, které jsme si svou nevědomostí a životním stylem vytvořili, téměř okamžitě vnímáme změnu v našem smýšlení o světě i věcech kolem nás, stejně jako události, které nás dříve potkávaly teď změní svůj charakter a navíc se cítíme tak volní a plní energie. 

Nakonec zjistíme, že náš vnitřní stav Bytí je projevem našeho vlastního světa, ve kterém žijeme, neboť to co z nás sálá je to, co přitahujeme do svého života, i když to nechceme vidět. A potom tedy i šťastný a naplněný život je záležitostí vlastní volby a několika správných kroků, kterými vyjdeme svému štěstí vstříct.  Pokud navíc pochopíme základní zákonitosti universa jako přitažlivost stejného, příčiny a následku a dalších, potom nám toto uvědomění a pochopení společně s vlastní prací na sobě otevře dveře k možnostem a schopnostem, o kterých jsme třeba ani neměli tušení, či jsme je přikládali pouze tzv. vyvoleným a avatarům. Poznáme, že veškeré mantinely a limity máme v hlavě sami. To my jsme dokonalým nástrojem, který když vědomě ovládáme, vše dává smysl a cítíme naplnění. Potom zjistíme, že vše se děje jak má a má to Vyšší smysl, který jsme ve své omezenosti jen nemohli dříve pochopit a ty možnosti a schopnosti nemohly přijít dřív, protože jsme na ně nebyli připraveni a nebylo to tedy naše trestání odepřením, ale ochrana nás samých před našim nedokonalým já. Dostavuje se poznání a s ním i růst našich vnitřních vibrací. 

Každý z nás, každá živá bytost má zde na světě svůj význam, což začínáme nejenom vědět, ale i cítit, protože cítíme věci, které slovy nevysvětlíme, ale již žijeme svůj život před i za oponou, cítíme se naplněni. Každá bytost tu žije, aby se dokázala učit ze svých chyb, aby to nejenom věděla, ale si to i zažila tak, aby to bylo skutečně správně poznané. Najednou vidíme souvislosti a vnímáme v sobě tu boží jiskru Bytí. Jako bychom v sobě měli nádherný Krystal, který prací na sobě, poznáváním a prožíváním opracováváme tak, že jej zhodnocujeme. Každou úspěšnou prací na sobě se rozzáří víc a my si uvědomujeme vnitřní energie a energie, které jsou kolem nás a působí na nás. 

Každá bytost vibruje na své energetické hladině, kterou prací na sobě navyšuje. Ze života mizí agrese, jakožto nejnižší energie, se kterou se můžeme potkat, život nás směruje k jiným partnerům, přátelům, zaměstnání, zkrátka dle našich vibrací se ukazují nové cesty, které na nás čekají v závislosti na naší úrovni a vše má smysl. Najednou se život stává dobrodružstvím, kterému rozumíme a přesto máme svobodnou vůli a můžeme dělat co chceme, jen si některé věci uvědomujeme lépe než jiní. Již chápeme tento svět jako školu, kde potkáváme mladší i starší spolužáky a všichni mají svůj krystal, který se snaží opracovávat, zhodnocovat, rozvibrovávat víc, aby více zářil a měl vyšší vibrace. A právě tento proces nazývám Kristallizací.  Pokud zaměříme svou vůli, myšlenku a konáme v souladu se sebou i zákony Univerza, vše se děje velice rychle a v náš prospěch. Pojďme se vědomě kristallizovat 😉

.

……….
……..
……..

napvkhl-web

2 Komentáře

 1. igor s
  11.2.2017

  zajimave soucitim nasmerovala me kamaradka uzasna zena maja pohankova

  Odpovědět
  • Jan Světlák
   13.2.2017

   Děkuji za souznění 🙂 Majka je úžasná bytost

   Odpovědět

Napsat komentář

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien