Je tomu již šest let, co jsem poprvé přijal vizi blíže nedefinovaného přístroje, v rámci kterého se člověk posadí a on s ním pracuje tzv. “na všech úrovních”. Bylo to zajímavé – vnímal jsem hlavní dominanty toho přístroje, ale zároveň jsem i cítil, jaké to je, když se mnou ten přístroj pracuje. Samá světla a záplava energií, po kterých jsem se cítil nabitý a uvolněný. Zprvu jsem si tu vizi vysvětloval jako krásnou fantazii ve své hlavě a nevěnoval ji moc pozornosti. Ovšem ta vize se často vracela. Bylo to fascinující, když i při představách mnou energie procházely na takové úrovni, až jsem musel hlasitě a zrychleně oddechovat,. To se však těžko vysvětluje někomu, kdo v tu chvíli stojí poblíž a nechápe, co se Vám děje. Vize se vracela tak dlouho, až jsem ji začal brát vážně. Nebyla to jenom fantazie, ten přístroj pro mne skutečně existoval a pocity, co jsem s ním prožíval, byly znatelně reálné. Pokaždé, když jsem se dostal do stavu uvolnění, podobného meditačnímu stavu, se mi vybavoval stále zřetelněji. Okolnosti, které mne dovedly k tomu, aby přístroj skutečně vznikl, se začaly odehrávat a zapadaly do sebe s takovou přesností, že dnes, když se ohlédnu k těm začátkům, jsem přesvědčen, že jsem snad ani jinou možnost prostě neměl.

na web stroj

.

V každém případě ve chvíli, kdy jsem se vnitřně rozhodl, že přístroj zkonstruuji reálně-fyzicky, se i vize změnily. Když jsem se ve své vizi na přístroj zaměřil, vždy se objevila pouze jedna část, kterou jsem musel pochopit, prožít její účinnost a najít alternativu pro použití v prototypu přístroje, který měl vzniknout. Takto se hledaly a upravovaly různé komponenty. Zároveň v našem centru byla vyčleněna místnost, kde přístroj postupně vznikal a doplňoval dalšími součástkami. Hlavní části se musely vyrobit kompletně a já při tom vnímal i velkou přízeň osudu – byl jsem si jist, že není jen mou snahou, aby tu ten přístroj fyzicky byl. Přesně ve chvíli, kdy jsem řešil nějakou pro mne neřešitelnou část, mi do života vstoupil někdo, kdo věc chápal a bez jakýchkoliv problémů vyrobil z kdečeho. A to si pište, že vysvětlovat odborníkům, co chci, byl z mého pohledu oříšek. Určité věci jsem totiž ani nedokázal vysvětlit, proč to tak má být. Proč nemůže do oběhových částí přijít jiný kov než měď. Proč ty části nemohou být ani pájením spojené, protože by tam přišel jiný kov atd. A tak děkuji z celého srdce za trpělivost všech těch, co pomáhali vzniku tohoto projektu. Dnes je již totiž hotovo…

Po šesti letech dumání a shánění přichází čas, kdy můžeme představit světu náš unikátní přístroj s názvem “Kristall Sparkler”

na web stroj-2

Jak jsem přijímal informace k přístroji ? Jsou věci, které prostě nevysvětlíte a přesto existují. Sám jsem musel dospět k bodu svého rozvoje, který je potřebný, k realizaci díla na odpovídající vibrační úrovni, ale jsem také přesvědčen, že na kvalitě získávání informací má zjevný podíl i má mnoholetá angažovanost v oblasti rozvoje mimosmyslového vnímání, tedy přijímání informací jinou cestou, než běžnými smysly. To ovšem není podstatné, podstatný je výsledek – je tady přátelé, přístroj již existuje. Jeho fyzická podoba i energetická výbava.

Vše se vším souvisí a dnes již chápu, že i rozvoj metody vysokovibračního programování krystalů, kterou jsem přijal zhruba ve stejnou dobu, s tím souvisí. Na této bázi totiž pracují již naše zářiče Kristall Waves, jen to byl předchozí stupínek k pochopení složitějších věcí. Těžko tu budu vysvětlovat principy programování a energetická schémata všech komponentů, jelikož ještě nejsou popsána a ani oficiální označení nemají. Jednou je zřejmě zveřejním, nebo i metodě tohoto druhu práce naučím, ale zatím vnímám, že jsou to záležitosti citlivé a zneužitelné, tedy prozatím větší část tohoto tajemství zůstane skryta v komponentech přístroje Kristall Sparkler, který jistě o svých kvalitách brzy přesvědčí.

na web stroj-3

.

V dubnu 2017 byly doladěny poslední detaily přístroje a koncem měsíce proběhlo jeho testování. Testování se zúčastnilo 6 dobrovolníků – citlivých i méně citlivých na energie. Testovaly se jednotlivé komponenty i přístroj jako celek – ladila se intenzita a sledovala účinnost. To bylo něco mimořádného, přicházely první reakce z přístroje od těch, co stáli mimo jeho výrobu. Zaznamenával se stav fyzický i duševní před použití přístroje i změna po jeho použití. Co mne samotného nadchlo, byl stav, který popsali všichni, co nechali přístroj na sebe působit. Popisovali totiž to samé, co jsem vnímal v době, kdy jsem s přístrojem ještě koketoval ve své hlavě. Nadšení u všech, dokonce 90% ze zaznamenaných předchozích zdravotních obtíží se vytratilo (nutno podotknout, že se nejednalo o vážné komplikace), zároveň byly popsány zajímavé vize. Třetina zúčastněných (nejenom v době testování) shodně popisovali vizi světelné pyramidy, či pyramid (to je ale uvedeno spíš pro zajímavost). Díky testování dostala finální podobu i konečná verze jednotlivých sezení.

.

Činnost přístroje: Bohužel nemohu odhalit veškeré funkce přístroje, ale obecně vyjádřeno: prioritní efekt energetického působení přístroje Kristall Sparkler je založen na bázi vysokovibračního programování krystalů, doplněné systémy bioenergického působení, efektu sladění aktivátorů stimulujících všechny lidské smysly a energeticky upravených objektů, působících v souladu a na základě principů posvátné geometrie. To vše zakomponováno do harmonického celku vzájemné podpory, působící na člověka sedícího v křesle přístroje Kristall Sparkler. Působících komponentů má přístroj skutečně mnoho. Některté jsou viditelné, jiné jsou skryté. Mnoho z nich vznikalo i za podmínek astrologicky nejpříznivějších a za použití vybraných, dosud nepublikovaných speciálních postupů energetické aktivace. Dnes je již jisté, že ty věci fungují, což popsal každý, kdo si přístroj vyzkoušel. A sám přeji každému, kdo se rozhodne přístroj využít, aby nalezl to, co hledá (zdravotní úlevu, či duchovní posun) …

Jan Světlák

.

Působení přístrojem Kristall Sparkler :

Člověk, který chce přístrojem na sebe nechat působit, nemusí nutně rozumět všem funkcím přístroje, ani není potřeba být sběhlý v meditacích, či práci s energiema. Je určen pro kohokoliv (sezení nedoporučujeme pouze dětem a lidem pod vlivem psychoaktivních léků), postačí, aby si vybral jednu ze dvou variant jeho působení (platí při opakovaném působení, první sezení je vždy “zdraví”) :

1. Zdraví

2. Světlo

Zdraví – je třeba pochopit, že fyzickému projevu nemoci předchází nějaká příčina, která vytváří energetickou disharmonii, či až energetický blok. To jsou záležitosti, které přístroj může energeticky rozpustit a rozproudit. I to je důvod, proč se zdravotně ulevilo mnoha těm, co přístroj použili. Zároveň ale, pokud nepochopíme varování ve formě zdravotní obtíže, která nás postihla a nezměníme svůj životní přístup vedoucí k jejímu projevení, máme našlápnuto k tomu, aby se energetický blok časem znovu vytvořil. Proto použití přístroje na podporu zdraví je v pořádku, ale nechceme-li, aby se obtíže později znovu vrátili, je důležité pochopit, co máme ve svém dosavadním životě změnit (co k problému vedlo).

Světlo – vysoké vibrace nás samé dostane na vyšší vibrační frekvenci, ve které se dostaneme k „vyšším informacím”, které pracují s naším nastavením podvědomě, ale znatelně. Působení “světla” provází často vize splynutí se vším, pochopení neexistence prostoru a času vnitřním prožitkem. Je to tzv. “duchovní nakopnutí”, posun a smíření. Ve vyšších vibracích nám dochází různé “samozřejmosti” – dochází k pochopení a přijetí –  týká se to např. vnímání svého těla – je to cesta vedoucí k překonání závislosti, nebo zbavení se nízkovibračních potře. Stav při působení světla je takový, že se lidé cítí blaženě. ( u zdraví se ovšem jedná o podobné stavy, jen trochu jiného projevu)

 

Průběh sezení :

Působení přístrojem Kristall Sparkler, je ve formě individuálního terapeutického sezení, jež je rozděleno na 3 části:

 1. Fáze – 10 minut – Nejprve je klient posazen do přípravny, což je místnost s příjemnou atmosférou, kde se zklidňuje a frekvenčně nalaďuje na působení přístroje. K tomu slouží klidná relaxační hudba a speciální drink, ve formě informačně upravené vody, jež napomůže samotnému vyladění. Lepší výsledek je dosažen i tehdy, pokud klient využije tuto přípravnou dobu k srovnání si přání cíle působení.
 2. Fáze – 30 minut – Po vyladění je klient přiveden do místnosti s Kristall Sparklerem, kde je usazen do speciálního křesla a je mu vysvětlen další postup. Klient po celou dobu pouze sedí a relaxuje v křesle. Není důležité, zda sleduje, medituje, či usne. Pouze je příhodnější, pokud nezaměstnává mysl racionálnějšímy myšlenkami.
 3. Fáze – cca 15 minut – Po skončení působení je klient opět odveden do přípravny, kde v klidu vstřebá působení a postupně se opět srovná do normálního denního režimu. Lidem citlivým na energie to může trvat i delší dobu, ale po celou dobu působení je klient pod naším dohledem a sezení je ukončeno až po zdárném srovnání (návratu do běžného režimu). 

 

 

Po úspěšném testování jsou sezení s přístrojem Kristall Sparkler zpřístupněna i pro veřejnost.

Před zveřejněním přístroje jsme na tyto stránky poznamenali „Pokud přístroj naplní svůj potenciál, který ukázal při testování, máme se na co těšit”.  A ono ano 🙂 – Zpětné reakce těch, co už sezením prošli, potvrzují tato slova. Cestu ke Sparkleru si našlo i mnoho lidí, kteří přicházeli s obtížema, jež jsme neměli dosud možnost testovat. Ne vše zde můžeme napsat, ovšem některé výsledky jsou natolik vymykající se zdravému rozumu, že je prostě nemůžeme zveřejnit. Avšak děkujeme za všechny vazby, které nám poskytujete po sezení, ať již v komentářích níže, či v soukromých zprávách.

________________________________________________________________________

Máte-li zájem o rezervaci přístroje Kristall Sparkler, můžete využít našeho online rezervačního formuláře, který naleznete níže .

.

Důležitá informace

– Po půlroční odstavení přístroje z důvodu stavebních úprav a vylepšení přístroje, je opět zpřístupněn veřejnosti. Rezervace je již možná online přes formulář níže.

Tým centra Kristall 

.

Vysvětlivky k vytvoření rezervace :

Dny, určené pro možnost rezervace přístroje, jsou v kalendáři zvýrazněné. Po rozkliknutí zvoleného dne, se zobrazí konkrétní hodinové intervaly možnosti rezervace. Červené jsou obsazené, zelené jsou volné (viz obrázek). Vybraný volný termín si máte možnost rezervovat po jeho rozkliknutí.  

Cena jednoho sezení na přístroji Kristall Sparkler je 1500,- Kč

termin zel cerv

VYTVOŘENÍ REZERVACE

.
.
.

13 Komentáře

 1. Růžena Č.
  24.7.2017

  Dobrý den pane Honzíku a paní Janičko,

  velice vám děkuji za možnost, prožít si na vašem úžasném přístroji Kristall Sparkler-nádherný pocit-klid duše a pohodu. Poděkování za krásné prožitky a úžasný zážitek vám patří i od mých dcer. Z celého srdce vám přejeme hodně štěstí a úspěchů ve vaší práci.

 2. Zdenka A.
  17.7.2017

  ´Moc děkuji za úžasný dnešní zážitek na tomto přístroji .. Opravdu se to jen těžce popisuje.. snad jen blaženost, lehkost,propojení a další nádherné prožitky. Tak skvěle jsem se dlouho necítila – a popravdě se mi ani nechtělo,abych se uzemnila a vrátila zpátky :-).. Nejen tento přístroj je báječný.. Úžasný přístup ke klientům má nejen paní,která přístroj obsluhuje,ale i samotný p.Světlák.. Můžu všem jen doporučit.. přeji hodně úspěchů v další práci.. Zdenka

 3. Dáša H.
  7.7.2017

  Ahoj Honzíku ,
  moc zdravím a chci se podělit o své pocity z tvého úžasného přístroje ! Byla jsem v pondělí 3.7. …nechala jsem si schválně pár dní čas,než budu cokoliv psát .Přišla jsem nastydlá-nastěhovala se ke mně paní rýma,takže volba byla jasná -zdraví .Nemám žádné vážné zdravotní problémy,tak jsem byla plná očekávání…tak já už to shrnu ! Úžasný pocit,síla té energie mi málem vyrazila dech.Cítím se naprosto lehce,nebolííííííí mě záda! (rýma pořád u mě bydlí,ale už se s ní loučím ). Moc děkuji za krásný zážitek a za to,co děláš !

  • Kristall
   7.7.2017

   🙂 Z celého srdce – Děkuji <3

 4. Helena G
  16.6.2017

  Dobrý den ,
  objevila jsem Váš Kristall sparkler a hned jsem se objednala.
  Lákají mne oba programy. Je možné absolvovat oba programy? Nevím jestli jsem pochopila správně,tak každý pracuje v jiné rovině. V jakém časovém horizontu mohu podstoupit druhou variantu,
  Děkuji za odpověď.

 5. Hana K.
  16.5.2017

  Moje pocity z přístroje Sparkler:
  Když jsem se dozvěděla, jaké jsou možnosti přístroje Sparkler oslovilo mne to. Podle lékařů je moje diagnoza ALS (Amyotrofická Laterární Skleroza, nemoc motorického neuronu).
  Dostala jsem příležitost vyzkoušet na mojí diagnozu účinek tohoto přístroje.
  Nemohla jsem chodit bez chodítka, měla jsem problémy s hybností nohou i rukou. K přístroji Sparkler jsem se bez pomoci nemola dostat. Po půl hodinovém účinku v programu ,,zdraví“ jsem se cítila ještě energeticky rozvibrovaná, ale asi po třech metrech chůze jsem byla schopna samostatně jít. Po půl hodině zklidnění, jsem mohla zpáteční cestu absolvovat sama (i schody). Po dvouch dnech chodím ještě doma s pomocí jedné hůlky (pro jistotu), zmizely studené pocity nohou, lépe slyším a můj stav se neustále zlepšuje.

  Chci poděkovat Honzíkovi Světlákovi a všem úžasným lidem, kteří se spolu podílejí na tomto zázraku. Děkuju za úžasné zážitky a zázračné výsledky s přístrojem Sparkler. Nádhernou energii, která je součástí tohoto procesu, nelze slovy popsat.

 6. Libuše H.
  16.5.2017

  Tuto neděli jsem absolvovala pobyt na přístroji Sparkler. Protože jsem
  měla problémy s chůzí a bolavými koleny, na které nepomohla ani
  dlouhodobá rehabilitace, rozhodla jsem se pro program Zdraví.
  Neskutečné se stalo skutečností. Když jsem seděla 2,5 hodiny v
  autobuse cestou z Brna do Prahy, musela jsem nohy rozcvičovat abych
  udělala krok.Po půl hodině na přístroji Sparkler jsem vstala a šla a
  měla pocit, že mám kolena i nohy vyměněné za nové. Jsem druhý den po
  absolvování Sparkler přístroje a nohy jsou a pořád budou úplně zdravé.
  Je to něco nádherného. A všichni lidi, se kterými jsem se na kurzu (Vědomá Kristallizace) i
  kolem přístroje setkala, jsou plni lásky, laskavosti, pravdy a dobroty
  seslané přímo z nebe. Děkuji všem a hlavně Honzíkovi Světlákovi, že
  předává všem lidem, kteří mají zájem tento zázrak. Svět je a bude
  krásný díky těmto krásným lidem. Děkuji, děkuji a děkuji. Jsem ráda že
  jste. S láskou Liba Hrdinová. Brno

 7. Kristýna
  16.5.2017

  Obrovsky silný zážitek! Viděla jsem místa a bytosti, o jakých se mi ani nesnilo, měla jsem pocit, že lítám…:) všechno mi teď připadá strašně v pohodě a fajn, cítím se moc klidně a příjemně 🙂 ten pocit je vážně boží ❤ Děkuju moc, Jan Světlák, odvedl jsi vážně skvělou práci, klobouk dolů

 8. Klára V
  16.5.2017

  děkujeme ?, byla to jízda jak na tobogánu, na jehož konci čeká naprostý klid duše, pohoda a otevřenost.

 9. Radka
  15.5.2017

  Byl to užasný zážitek…. dostala jsem se do výru energie, který me vynesl nahoru, opět jsem zažila úžasný klid , pohodu, neomezeny čas…prostě nádherný pocit,který se jinde nezažije… a už se těšim co se bude dít dál diky světlu …. Honziku děkuji za tento zážitek a možnost posunout se dál 🙂

  • Honza S.
   16.5.2017

   děkuji Radko, jsem moc rád za ta pozitivní slova a jednu z prvních zpětných reakcí. Moc Ti přeji ať to jede dál a nezůstane jenom u zážitků, ale skutečného posunu 🙂

 10. David S
  9.5.2017

  Ahoj Honzo, moc gratuluju k super projektu. Zní to více než bombasticky. Už se těším, až si to budeme moci každy koupit stejně jako např. televizi. Škoda jen, že máš tolik fanoušku a fanynek a tak málo zkušebních termínů. Měj se báječně. David

  • Honza S.
   10.5.2017

   Ahoj Davide, děkuji za povzbudivá slova. Sám, společně s lidmi kolem centra, jsme v tuto dobu tak trochu v Jiříkově vidění z toho, co přístroj předvádí. Za ty fanoušky a fanynky jsem rád, protože oni mě drží nad vodou a ukazují, že ta práce pro lidi má smysl a má smysl ji i rozvíjet dál. Věřím, že termínů přibude, ale momentálně musím postupně vybrat a zaučit lidi obsluhující přístroj. Do té doby je to na dvou lidech, co hledají volné termíny věnované provozu přístroje, přičemž jeden jsem já 🙂 .První den spuštění přístroje se bude jednat o dalších možných 2-4 dnech do konce června. Potom se uvidí, ale chceme najít i dostatek termínů dál, neboť většina lidí, co přístrojem prošla, se chce objednat i na druhou variantu, jak jsou nadšení a já to plně chápu … Pokud to přístroj zvládne, termíny najdeme.

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien