Zachraňme ženy

Posted by on Zář 26, 2016 in Jan Světlák | Komentáře: 2

Zachraňme ženy

Pozoruji znak jin-jang a zamýšlím se nad jeho významem a poselstvím (klíčem) v něm pro nás vloženým – Harmonie, vyváženost – harmonie energií v nás i kolem nás. Mužská energie v harmonii a dokonale zapadající do opačné, rovnovážné energie ženské. Každá má svůj význam, žádná není víc ani míň, žádná nezabírá větší prostor nežli ta druhá – harmonický vlnový tanec dokonalosti. Kéžby to byla reálnost našeho bytí. Muž přijímal svou prioritní mužskou úlohu, ale uvědomoval si i neméně důležité zastoupení ženských energií ve svém bytí (citlivost, vnímavost přítomného okamžiku, intuitivnost, starostlivost …) a ženy přijímaly za dominantní právě tyto ctnosti a ty převážně mužské (průbojnost, cílevědomost, rozhodnost, ochrana a vedení …) si uvědomovala jako přítomné ve svém bytí, ovšem ne to dominantní. Přirozeně by potom partneři spolu tvořili harmonický tanec dokonalé rovnováhy energií.

Na téma potřeby posílení ženských energií v současné společnosti jsem se již zamýšlel, ovšem nyní bych se rád na toto téma podíval z jiného úhlu pohledu.

Člověk se nenarodil jako nadřazený či podřazený jiným, bez ohledu na rasu, postavení, pohlaví, či jakýkoliv jiný aspekt. Jsme si od základu rovni. Jsme jen přizpůsobiví a vytváříme si mezi sebou různé společenské předsudky, pravidla a nesmyslné názory, které jsme mezi sebou schopni roznášet v takové míře a přesvědčivosti, že je následně bereme jako fakta a často jim přisoudíme i zákonnou formu. Vzpomeňme na otroctví, či jiné historické názorové formy nadřazenosti ras a vypořádávání se s méněcennými.

Tak jako oheň dokáže být dobrý pomocník ale zlý pán, i každá energie má své pozitivní či negativní působení. Tyto historické projevy jsou jasným projevem převahy mužské energie ve společnosti, s překlopením do negativní formy. Pokud se potom podíváme na znak jin-jang a rozšířime mužskou stranu, obrazec se samozřejmě změní, mužská sebere více prostoru  na úkor ženské energie a o harmonii už nemůže být řeč. To se v historii jasně projevilo – ženy nemají volební právo, ženy nemají mnoho dalších práv … ženy tedy byly něco méněceného? To je nezpochybnitelné válcování ženských energií ve společnosti, což se musí projevit i ve větších měřítkách – asi tak, jako když se potkají dva bezcitní alfasamci s negativní mužskou energií na jednom místě a je jasné, že vzhledem k jejich prioritnímu nastavení budou mít potřebu dokázat, kdo je ten nej a poperou se, stejně potom dochází ve větším měřítku k válkám mezi národy. Opět převha nezdravé mužské energie – už ne chránit, ale dobývat.

A jak o sobě vlastně utlačovaná ženská energie v historii dala vědět ? Nejprve dobře a potom špatně – feministickým hnutím … První fáze – ženy se vzepřely a daly jasně najevo, že se tu s nimi musí počítat – to bylo správně. Ovšem ve finální fázy učinily pro budoucnost osudovou chybu. Místo aby daly najevo, že jejich úloha je pro společnost neméně významná, jako ta mužská a tedy veškerá práva si ženy zaslouží také, poukázaly na rovnoprávnost s tím, že i ony jsou schopné plnohodnotně zastávat mužské úlohy a průšvih byl na světě. Jinými slovy, místo poukázání na potřebu navrátit zpět a respektovat význam ženských energií, převzaly ženy na sebe dobrovolně energie mužské. Je mi jasné, že svým způsobem to v té době bylo vítězství a zřejmě nikdo nevěděl, co se tím způsobí. Důsledky si těžko hned uvědomit, jelikož nás se již týká pouze ten samotný důsledek. My jsme se do toho výsledku totiž již narodili a bereme to jako normální, protože to neznáme jinak, nezažili jsme to, ale bohužel je to tak.

Podívejme se tedy na naši současnou společnost a posuďte sami – ženy u policie v přímém výkonu dohlíží na pořádek ve městě, ženy v armádě na stejných pozicích jako muži, ženy bachařky. Potetované ženy v košilých a kravatách, ženy biznismanky, ženy dělnice tahající těžké věci (nevím, jestli jsou i v dolech, ale nedivil bych se). Pro nás je to už normální a divný jsem možná v očích čtenářů já, že to vůbec píšu, ale z hlediska původní mužsko-ženské harmonie to věřte mi normální není. Podívejte se jen na trendy současné kinematografe – ženy s muži válčící proti vetřelcům a jiným mimozemšťanům, ženy vyšetřující sériové vraždy s nebezpečnými výkopy nohou a vražedným pohledem atd atd. Vytrácí se cit, jemnost, něžnost a další slova, která již nejsou všeobecně běžná, nebo jsou dnes chápány jako projev slabosti. Není divu, že se o současném společenském nastavení zmiňuji jako o moderní Spartě.

Proto jsem velice rád, že se v poslední době objevuje i mnoho aktivit a projektů, zaměřených na podporu ženských energií, energií Matky Země, otevírání srdcí a další, ve svém důsledku poukazující právě na potřebu nyzdvihnutí významu ženských energií.

Bohužel, pokud ale někdo tvrdí, že muži mají své pozice díky ženám, že ženy jsou přirozeně nad muži apod., není to nic jiného, než pouze opačně vyhrocená opět nezdravá mužská energie a nepochopení věci. Toto není o soupeření a nadvládě nebo nadřazenosti, toto je o rozpomenutí se na to, co potřebujeme nejvíc – harmonii, rovnováhu – aby ženy našly svou ženskost a muži ji maximálně ctili a podporovali, jako něco, co se musí navrátit a udržovat. Navrátit do té míry, kdy přirozeně vyplní svou polovinu znaku na stejnou míru, jako je ta druhá – mužská, v tom krásném znaku jin-jang.

První krok je připustit, druhý je pochopit, třetí je chtít změnu, potom začít u sebe a nakonec v tom dalším kroku – změnit způsob výchovy generací za námi. To, co jim ukážeme, to, co jim předáme a oni převezmou, to budou považovat za “normální“. A přeci jen se zamysleme – výchova hrou, kde vyhrává pouze jeden – ten nejchytřejší, nejsilnější, nejrychlejší atd  a ostatní prohrávají… by mělo zůstat v minulosti. Hry, které ukazují, že je normální střílet do lidí, či jiných bytostí, zesměšňovat druhé, nebo se naučit získávat víc na úkor druhých, je další pojistkou udržení nadvlády nezdravých mužských energií po další léta v naší společnosti. Proto prosím, než budeme podporovat něco pouze ze zvyku, protože je to normální, sami jsme tak byli vychovaní a dělají to všichni, zkusme se nejprve zamyslet nad tím, kam to vede a zda to opravdu chceme. Věřím, že nejsem sám, kdo nechce zažít válku a hromadné zabíjení ve jménu jakéhokoliv nesmyslu. Nebo skutečně jsou snad materiální statky, moc, tituly a fanatická dogmata víc než lidské životy a tedy v jejich jménu mohou zanikat? Kdo má vlastně právo o něčem takovém rozhodnout ? Prezident ? Ministr ? Soudce ? … Titulovaný člověk, který je stále pouhým člověkem má skutečně mít moc rozhodovat usmrcení, o válkách, ve kterých v utrpení zemřou mnohé jiné lidské bytosti ? Jsou snad ti jiní menší svým významem než on sám ? 

Chci návrat významu ženských energií tam kam patří. Věřím, že mohu jít po ulici a usmát se na někoho, aniž bych byl hned osočován z homosexuality, sektismu, či záměru obchodního vnucování. Chtěl bych žít ve společnosti, kde pomoc bližnímu svému a projev svých citů znamená víc, než finanční zisk, prestiž a postavení. Tato citově ochablá společnost je nemocná nedostatkem citu a projevu ženské energie. To, co nám chybí nehledejme v lécích, drogách, alkoholu, či jiných závislostech odvádějící nás od pravdy naší reality, ten lék hledejte v sobě.

Děkuji všem, co si toto téma uvědomují a hledají tu cestu stejně jako mnozí další.

.

Jan Světlák

26.9.2016

Téma mužská a ženská energie, cesta k nápravě, teoretické i praktické posílení a přenastavení, stejně jako přístup k výchově dětí, jsou náplní i mých kurzů Vědomá Kristallizace I. a II.

………………………………………………………………………………….

Veškerá témata, kterým se věnuji ve svých článcích, jsou předmětem teoretických i prakticko-terapeutických částí, zahrnutých v mých kurzech “Vědomá kristallizace I. a II.”

…………………………………………………………………………………
.


.

.

.
.

..

.

2 Komentáře

 1. Jana Trefilikova
  28.9.2016

  Dobrý den, Váš článek jsem si přečetla náhodou a musím říci – úžasný, kdyby tak smýšlela a jednala aspoň většina lidí.

  • J. Světlák
   30.9.2016

   děkuji mnohokrát, velice mne Vaše reakce těší a souhlasím, byl bych rád, aby si toto téma více lidí uvědomilo … děkuji – J. Světlák

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien