Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze k akcím pořádaným Janem Světlákem nebo centrem Kristall ( dále jen „Pořadatel“).

 

I. Přihláška

1. Pořadatel poskytne účastníkovi seminář na základě přihlášky a poplatku za seminář.
2. Přihláška na seminář slouží jako závazná objednávka (dále jen „Přihláška“) a spolu s těmito podmínkami upravuje smluvní vztah mezi účastníkem a pořadatelem.
3. Závaznou přihlášku zašle účastník semináře cestou formuláře umístěného na webových stránkách nejlépe 1 měsíc a nejpozději 3 týdny před konkrétním seminářem.
4. Vyplněním a zasláním přihlášky souhlasí účastník semináře s podmínkami zde uvedenými.
5. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek a následně uhrazeného poplatku za seminář.
6. Na základě přihlášky a doručené platby obdrží zájemce o seminář potvrzení o jeho registraci na jím požadovaný termín semináře.
7. Nárok na účast na semináři vzniká až po uhrazení ceny semináře.

 

II. Platební podmínky a vyúčtování

1. Na základě přihlášky bude účastníkovi semináře zaslán e-mail s fakturačními údaji, které uvedl v registračním formuláři. Na základě došlé platby na účet pořadatele bude účastník zaregistrován na seminář a vyrozuměn e-mailem.
2. Po uhrazení platby a přijetí potvrzení o úhradě pořadatelem bude zájemce závazně přihlášen na objednanou akci.

 


III. Zvláštní ujednání

1. Požadavky speciálního charakteru zapíše objednatel do kolonky „Poznámky“ v přihlašovacím formuláři a pořadatel akce se je bude snažit vyřešit v jeho prospěch. Tato možnost není však předem zaručena. Na pozdější požadavky nebude brán zřetel.
2. Pořadatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit, budou-li to vyžadovat okolnosti a potřeby dostatečně kvalitního zabezpečení pořádané akce.
3. Účastník bere na vědomí, že veškeré materiály a audio, či video záznam jsou určeny pouze pro osobní potřebu a nejsou určeny k dalšímu komerčnímu nebo reklamnímu užití. Zneužití bude řešeno dle zákona.

 

IV. Zrušení, ukončení a změna místa semináře

1. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za seminář nevrací.
2. Místo pořádání akce může být dodatečně změněno.
3. Uskutečnění akce může být z vážných důvodů ze strany pořadatele zrušeno. V tomto případě, se platba v plné výši vrací aktivně přihlášeným zájemcům a to nejdéle do 30-ti dnů od zrušení avízované akce.
4. Dojde-li k dodatečnému zrušení přihlášky ze strany zájemce (objednatele) do 14-ti dnů před zahájením akce, vrací se zájemci (objednateli) platba ve výši 80%  nebo může být nabídnut náhradní termín obdobné akce. Pokud však dojde ke stornování přihlášky po tomto termínu, platba propadá v plné výši ve prospěch pořadatele příslušné akce.
5. Účastníci seminářů budou vždy včas písemně, e-mailem či telefonicky informování o všech výše uvedených změnách.

 

V. Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení

1. Účastník semináře tímto souhlasí s tím, že pořadatel bude v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, uchovávat a zpracovávat osobní údaje o jeho osobě v rozsahu: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště, číslo bankovního spojení (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
2. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pořadatelem pro účel plnění smluvních závazků, zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely.
3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
4. Účastník semináře bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.
5. Účastník semináře souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení pořadatelem na poskytnutou elektronickou adresu.

 

VI. Omezení odpovědnosti

1. Lektor, ani organizátoři akce nenesou žádnou zodpovědnost za špatné pochopení, či špatnou aplikaci metody nebo jakékoliv zneužití a mylné vyložení informací z této akce, včetně zneužití všech obdržených materiálů a skript.
2. Účastník je v celém průběhu semináře za sebe odpovědný a pokyny lektora jsou jen návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastní rozvahy.

 

VII. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy mezi účastníkem semináře a pořadatelem založené Přihláškou a těmito obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky.

 

Výše uvedené obchodní podmínky jsou platné od 1. dubna 2015.

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien