zarice-big

……….
……..
……..

.

Popularita našich zářičů Kristall Waves stále stoupá a tak přichází čas trochu více je představit jejich příznivcům

.

Něco na úvod

Zářiče Kristall waves nejsou klasickými amulety, na které jsou lidé zvyklí a vybírat je pouze pohledem, nemusí být vždy nejvhodnější řešení. Těžko tu vysvětlovat na jaké bázi fungují – pro pochopení je zapotřebí poněkud více než jen základní povědomí o práci s energiemi, nabíjení kamenů, znalost působení minerálů a polodrahokamů nebo rituální čištění a základní magické práci.

Za systémem a silou, vedoucí ke každému z našich zářičů, stojí pár roků práce a propojení umu a síly cca 14ti lidí (všichni na profesionální úrovni). Finální aktivace je již pomyslnou třešničkou na dortu, která i tak trvá několik dnů až měsíc. Ale díky této neviditelné práci za systémem unikátního postupu výroby, ve kterém byly sloučeny dostupné znalosti práce s energiemi, působení vzácných kamenů i magické postupy a další nezveřejnitelné záležitosti – má každý možnost mít svůj silný a skutečně funkční originál za více než dostupnou cenu.

Lůžka amuletů jsou vyráběna sériově. Např. lůžka oválných amuletů jsou na zakázku vyráběna z chirurgické oceli v Německu. Zbytek (materiální) je ruční práce – individuální s každým zářičem. Proto ač v základu stejné, každý je trochu jiný a je svým vlastním originálem.

.

Něco k historii

Myšlenka výroby zářiče vznikla neočekávaně, během jedné bezesné noci, kdy jsem nemohl usnout a hlavu jsem měl plnou přání, najít systém, který by uměl propojit poznatky, které jsem nasbíral po léta experimentů práce s energiemi a systémy působení na lidi a objekty, přičemž by se projevila efektivnost působení, která je však bezpečná pro lidi, na které se působí. A tak jsem se ve své snaze o správné naladění napojil a hledal zklidnění v meditaci. Ta noc byla velice přínosná a dlouhá. Ve stavu, které lze nazvat změněným vědomím, se mi dostalo útěchy s tím, že dokáži na svět přivést nový systém působení energií, zprostředkovávaných nositeli tohoto systému. Po zbytek noci jsem pak procházel jakousi výukou, ve které mi byly postupy ukázány. Kým? Nevím, zřejmě mými duchovními průvodci 🙂

Druhý den jsem byl natěšen na experiment a začaly práce na realizaci prototypu prvního zářiče vyrobeného z upravené křišťálové drti, přilepené průhlednou izolepou. V těchto začátcích – aktivací propojených sil a slučováním postupů mi pomáhali lidé z mých předchozích kurzů, kteří již s energiemi spolu se mnou pracovali i několik let a na slušné úrovni (pokud čtou tento článek a vzpomínají se mnou, tímto je srdečně zdravím a s láskou vzpomínám sám). Že prototyp fungoval ? Ano a stále ještě funguje, i když bude mít letos 3 roky.

Prototyp zářiče odstartoval mnohé velké změny ve všech oblastech mého života.  V ten samý měsíc vzniklo centrum Kristall, v mém životě se tu dobu mnoho věcí zprofesionalizovalo, odešlo a přišlo nové v nových vibracích a i když jsem v tu chvíli mnoho věcí jak to tak bývá nechápal, dnes s odstupem času vidím, že to tak vše bylo pro mé dobro – posunulo mě to mnohem dál, jen toho bylo mnoho najednou.

Skutečně těch důležitých okamžiků v ty dny bylo více než bych si dokázal vybavit. Mimo jiné došlo k mému osobnímu setkání s bulharským jasnovidcem Rumenem Ivanovem, se kterým jsme blízcí přátelé dodnes. Žák věhlasné Baby Vangy, jež měla úspěšnost předpovědí srovnatelnou s legendární Sybilou a on sám v úrovni, která je snad neomezena časem a s přesností, před kterou se dodnes skláním.

Při našem prvním setkání padlo mnoho slov, která samozřejmě nebudu prezentovat, ovšem došlo k jednomu okamžiku, kdy mi sdělil, že následující rok budu lidem nabízet prášek, který bude léčit všechny nemoci. To byla informace, která mne zarazila a nevěděl jsem, jak si to vysvětlit. Nato upřesnil, že to nebude prášek jako pilulka, ale prášek jako drť. V tu chvíli se mi vybavila drť s izolepou, kterou jsem nosil při sobě a měl jsem ji v kapse i v tu chvíli. Vytáhl jsem ji a podal Rumenovi s otázkou “ takováhle ?” Rumen přitakal že ano, potom ji sevřel do rukou, zavřel oči, načež mu začala hlava kroužit do spirály a s hlasitým výdechem pronesl  “vždyť to je napojený až tam nahoru” a vrátil mi jej zpět.

Ať se tam stalo cokoliv, v tu chvíli nešlo o materializaci vizí a pokusů dokazovat si cokoliv – tady dostaly vize smysl a jasné nasměrování. Vznikla vize zářičů. Došlo mi, že přijatý systém dokáže pojmout nejenom energie, ale i postupy, symboly, celé rituály a funguje narozdíl od nabitých kamenů stále, neboť energii zprostředkovává, ne uchovává. A tak ve svém směrování, s přáním vyrobit zářič zdraví, o kterém hovořil Rumen, postupně vznikaly další prototypy zářičů, s vlastními příběhy, které tu postupně i rád zveřejním.

.

Něco k účinnosti

Lidé často nechápou, jak to, že to působení na sobě ihned a zřetelně vnímají – výrazy ve tvářích jsou často všeříkající. Jde o to, že se nejedná o symbolický amulet pro štěstí na oku lahodícím podkladu, ale skutečně funkční záležitost v prakticky nejvhodnějším provedení. Hezkých amuletů pro štěstí je skutečně mnoho a věřím, že jednou bude i provedení našich zářičů více oku lahodící, ovšem jde nám o funkčnost a to je podle mne mnohem více než hezký přívěšek. Člověk vybírající okem bude srovnávat cenu našeho zářiče s jinými amulety, ovšem sám upřednostňuji si ho vyzkoušet, protože jenom tak člověk pozná, o čem je řeč. Zejména člověk na energie citlivý ihned pochopí.

Samozřejmě ne každý je na energie vnímavý, ovšem změnu na sobě pocítí i mnozí méně citliví jedinci, pouze nevědí, čemu to přisuzovat, když nemají podobné zkušenosti. Přeci jen to, že energie nevnímáme ještě neznamená, že na nás nepůsobí. Jiný indikátor hovoří evidentně – kdo si jednou zářič pořídil, ve valné většině se vrací pro další. 

Zároveň však musím podotknout, že ne vždy lidé mohou zářič vnímat pozitivně. Toto je přitom také logické, pokud si uvědomíme působnost takového zářiče. Každý z nich má na starosti svou oblast a energiemi působí tak, že se přidá vyzařováním k energiím stejného rázu nositele. To může být vnímáno hodně pozitivně anebo způsobit  neočekávaný efekt.

Například se dostanu k zářiči “láska”, který se mi očima líbí a chci si ho vyzkoušet. Nasadím si ho, čímž se propojí mé energie spojené s Láskou  se silnějším vyzařováním amuletu a mnou projíždí energie Lásky v mnohem silnější intenzitě. Pokud nemám v sobě vytvořené bloky na Lásku (nejčastěji vytvořené vlastním přesvědčením po zklamání, že láska bolí a tak již nedám šanci nikomu dalšímu), potom se energie zesílí, nic ji nebrání a já si to vážně užívám. I mé vyzařování, včetně barvy aury se mi změní a na základě zákonitosti co vysílám, to přitahuji, se lidé v mém poli chovají mnohem vlídněji. Zářič vyhodnotím jako úžasný a on mi pomáhá posilovat mé energie lásky do doby, kdy se mé vlastní energie tohoto zaměření zesílí natolik, že již jej nemusím vnímat tak silně a přirozeně jej odložím. Celou dobu si to však užívám.

Jenže … můžu mít vytvořený právě výše uvedený blok na vnímání energie spojené s Láskou a najednou zářič vnímám jinak – mé téměř neznatelné energie tohoto rázu, které naráží na blok a neproudí, což ovlivňuje i mé chování (nedostatek lásky nás např. dělá popudlivými) se propojí se silným tokem energie zářiče, které začnou na blok narážet a prorážet ho. To samozřejmě nemohu vnímat pozitivně, naopak, cítím nejčastěji těžkost a tlak na srdci do té doby, než se blok odstraní, což může trvat chvilku, nebo i několik dní. Potom se energie rozlije a začne proudit tak jak má. Paradoxně ta absence lásky do té doby vyvolá efekt neskutečného uvolnění a slzy jsou na místě. To co cítíme od té chvíle je něco, co nám chybělo, jenom jsme to nedokázali identifikovat. Nejdůležitější je však ta doba, než se blok rozpustí, což může být hodně nepříjemné a tedy doporučuji nepodceňovat  účinnost zářiče.

Skutečně zářič funguje jinak, než amulety pro štěstí a pokud se člověku začne motat hlava, nebo se dělat nevolno, neměl by přisuzovat hned tyto účinky jiným vnějším vlivům (skutečně to pracuje), ale pro jistotu sundat zářič, dokud se znovu energeticky neoklepe a nesrovná. Je-li to vyzařováním zářiče, měl by si následně postupně na jeho energie zvykat a nenosit je v jednom kuse. V takovém případě bude zářič postupně pracovat na rozpouštění bloku, který nositeli způsobuje ten nepříjemný stav a až po rozpuštění bloku se energie rozlije a bude s podporou dohánět to, co má te který zářič dle zaměření na starosti.

Mohou se tedy objevit i lidé, kteří zmíněným blokem budou vnímat energie zářiče negativně a ve své “moudrosti” si udělají úsudek o jeho negativním působení na člověka. Není však těžké se podívat na soukromí takového člověka a např. má-li sám vleklé potíže s partnerstvím a láskou, tak poté lze pochopit, proč tento zářič označuje jako negativně působící. To samé se samozřejmě může objevit i analogicky při jiných typech zářičů (hojnost, draci a jejich mužské energie, láska a jejich ženské energie, uzemnění atd.) Záležitosti bloků však nejsou až tak časté, to jsou již extrémy, které se však objevují a proto na ně upozorňuji. Častější jsou pouze oslabené energie, které zářič bez problémů podpoří, rozproudí a zesílí.

Chcete-li zjistit správnou sílu účinků zářiče, přejíždět rukou nad ním a snažit se jej energeticky zachytit není tak vypovídající, jako si jej pověsit na krk kamínkama na sebe a nechat si energie propojit se zprostředkovanou silou podpory.

Dále prosím o pozornost a zamyšlení nad pravidly správného používání energií – “Energiemi nesmíme působit na člověka proti jeho vůli”. Tedy pokud “jakýkoliv” energetický zářič budete chtít někomu věnovat jako dárek, měl by být dotyčný srozuměn o tom, že na něho bude působeno energiemi skrze tento “amulet“. Rozhodnutím jeho svobodné vůle bude, zda jej bude, či nebude nosit a vy prosím respektujte toto rozhodnutí – je to velice důležité. 

.

Něco k údržbě a skladování

Vím, že se jedná o netypická pravidla, ale je třeba si uvědomit, že i zářič není typický amulet, či polodrahokam na šňůrce. Je to “zářič”, tedy energie vysílá a nenasává. Je nastaven pouze jednosměrně. Tedy nemusíte mít obavy, zda je nutné jej jednou za čas energeticky pročišťovat jako klasické kameny či polodrahokamy – nemusíte, a upřímně i se vší úctou, ani by se Vám to nepovedlo. Polodrahokamy v zářičích absorbují pouze energie silnější jich samých, což jsem ještě nenašel a i kdyby něco takového nasály, pouhou izolací od zdroje ovlivnění se po několika minutách prozáří zpět do svých energií. To nejsou pouhá slova, je to podloženo praxí. Tedy nenasávají energie nositele – pokud je chcete čistit, potom pouze fyzicky od prachu (jen upozorňuji na typ lůžka při kontaktu s vodou – pouze oválné amulety jsou z chirurgické oceli, ostatní je bižuterní kov).

Z popsaného také vyplívá, že zářič není vázaný na jednoho konkrétního člověka a může se bez obav půjčovat.

Co ovšem může – může se ovlivnit energiemi jiného zářiče. Proto nedoporučuji nosit více zářičů najednou a skladovat je poblíž sebe. Každý náš zářič sálá kolem nositele až několik metrů, dostanou-li se k sobě, ovlivní se navzájem jejich energie a nemusí být tím pádem správně naplněn jejich účel. Někdy mohou vytvořit podporu i ve vzájemném kombinačním použití, což uvedu později u každého zářiče zvlášť, ovšem při špatné kombinaci může dojít i k něčemu jako energetickému chaosu s kontra účinky. Takové kontra by mohlo nastat při použití najednou zářičů kvantového s uzemněním, lásky s drakama a další. I skladovat by se měly několik metrů od sebe, aby se energeticky neovlivňovali.

Pokud jej například spolu přenáším, vystavím na omezenou dobu vedle sebe, nebo jinak přivedu spolu do energetického kontaktu, potom je stačí izolovat na nějakou dobu (cca 45 min), během které se každý opětovně prozáří do svých čistých energií.

Pokud jsem se zmínil, že člověk s blokem nemusí dobře vnímat energii zářiče na blok působícím, může se tak cítit i člověk s takovým blokem ve vaší přítomnosti. Nebude to tak silné, jako když jej máte přímo na sobě, ale může mu být nepříjemný pobyt v blízkosti zářiče, tedy například i ve vaší přítomnosti, pokud máte zářič na sobě. Zejména lidem ve stejné vaši domácnosti věnujte pozornost. Ať již dojde k situaci z jakéhokoliv důvodu a budete chtít záření zářiče Kristall Vawes izolovat, zabalte jej do alobalu a umístěte do plechové krabičky. Tehdy je zářič izolován a můžete takto hned vedle sebe umístit i více zářičů (plechovek). Pokud je izolovat nehodláte, doporučuji, pokud jich doma máte více, umístit každý z nich do jiné místnosti, nebo alespoň do jiné části téže místnosti. Plechová krabička s alobalem je však jistotou.

A k dalším častým dotazům – zářiče se nedobíjí – oni budou působit, dokud je fyzická forma bude držet pohromadě. I vzhled již nemusí být nijak přitažlivý, avšak účinnost bude stejná až do rozpadu. Kámen nabitý energií bude sálat, dokud se nevybije, jako jednorázová baterie. Náš použitý systém však není o nabití, bude sálat dokud bude držet pokupě.

.

Něco k nošení

Tady navazuji na něco, co jsem zmínil již dříve – nekombinovat více zářičů Kristall Vawes najednou, nevíte-li, co děláte (viz část skladování) a postupně si na zářič zvykat, pokud naráží na nějaký blok a používáte-li jej jako autotrapii (viz část účinnost). Jinak nejsou pravidla nošení striktně daná. Pokud jej chci rychle a účiněji prožít, můžete si jej otočit kamínkama k sobě. Takto si lidé zářiče u nás zkouší před případnou koupí, kvůli rychlosti procítění působení, ale není to pravidlo nošení. Můžou se nosit jak chcete – kamínkama k sobě, či od sebe, stejně se s vámi propojí a bude sálat i kolem vás.

Ovšem doporučuji jej nosit přímo na těle – propojení je účinnější, zejména pokud rádi nosíte černé oblečení, které energie izoluje (zářič na oblečení a vy pod ním – propojení bude značně ztíženo). Dále nedoporučuji zářiče brát do vody (kovový podklad) a na spaní jej také nedoporučuji – po každém dni, před usnutím jsme energeticky očišťováni přirozeně a nejsem zastánce vnucovat svou vůlí typ energie na úkor skutečně důležitých daných energetických procesů. Jinak je nošení na každém nositeli, máte-li více zářičů, potom se řiďte tím, jak to cítíte – nejsou pravidla který jak dlouho nosit, pouze na Kvantový opatrně a po omezenou dobu – viz povídání k němu přímo. 

.

  • J. Světlák

.

To je vše kolem našich zářičů. Postupně budeme doplňovat informace ke každému z našich zářičů individuálně – okolnosti vzniku, zaměření, působení , materiálu, rozměrů, doporučení a vhodnosti kombinací.

Základní informace ke každému ze zářičů jsou však již nyní popsané u každého z nich v našem e-shopu

.

……….
……..
……..

.

zarice-big

    WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien