Mark Komissarov - Metoda intuitivního vidění

V našem centru nabízíme Kurzy Intuitivního vidění pro děti vedené lektorem Janem Světlákem

..
..
..

.

Výuka dětí intuitivnímu (informačnímu) vidění

Jedná se o součást metody Přímého vnímání informací z okolí autora Marka Komissarova – více obecných informací k metodě a autorovi naleznete zde.

U dětí se proces výuky metody Informačního Vnímání odlišuje od výuky dospělých tím, že děti se i  s vyřazeným fyzickým zrakem jednoduše naučí vidět.  Ovšem tento režim VIDĚNÍ je na kurzech zpřístupněn pouze dětem ve věku mezi 5 až 12 lety (děti mladší mají problémy se způsobem výuky, starší děti zase projevují způsob smýšlení a názorové předsudky dospělých, tedy již nejsou způsobilé k přímé výuce “vidění” v dětském režimu). Kolem 12ti let se navíc při správném tréninku tyto schopnosti přepínají i na dospělý režim, tzn. režim VĚDĚNÍ.

Je hezké vidět děti, jak s neprůhlednou maskou na očích provádí zadané úkoly s naprostou jistotou a přesně. Ovšem je třeba si uvědomit, že to vše nemá být pouhou cirkusovou atrakcí. Skutečný přínos této metody je pro děti zlepšení jejich reálného vidění (u dětí s fyzickým handicapem) a především zapojování do činnosti běžně nevyužívanou část mozku, což se projevuje v době, kdy jsou děti ve vývinu jako velice nedoceněná záležitost. 

.

Jaké jsou tedy přínosy metody pro děti ?

– pro děti je naše výuka zábavná. Líbí se jim, že dokáží něco, v čem jsou výjimeční a baví je to – rozvíjíme se hrou.

– metoda může pomoci dětem nevidomým a slabozrakým k orientaci v prostoru a ke snadnějšímu absolvování školního programu.

.  velice často děti po kurzu odkládají dioptrické pomůcky ( záleží na povaze a temperamentu dítěte, ale procentuální úspěšnost je skutečně vysoká)

–  cvičení podle metody vnímání bez použití zraku rozvíjí v dětech sebejistotu.

– postupně se u dítěte srovnává a harmonizuje práce obou mozkových hemisfér. Z častých zpětných reakcí rodičů dětí, jež kurz v minulosti absolvovali, jsme slyšeli opakované postřehy týkající se zvýšení soustředěnosti ve škole, zlepšení prospěchu (zapojením nové části mozku do činnosti se zvyšuje IQ), děti málomluvné se rozpovídali. Často dochází ke změnám v projevu dítěte již ve dnech průběhu klurzu. 

Postupně, po osvojení této metody a následně i v dospělosti, bude dítě vědět jaký si určit cíl a jak jej dosáhnout. Bude vědět, co potřebuje k životu a jakým způsobem to uskutečnit. Bude se snadněji orientovat v okolním světě a bude přesně vědět to podstatné – bude rozpoznávat lež a pravdu. Toto jsou možnosti naši budoucí generace – udělat svět krásnějším, bez podvodů a zklamání. V tuto chvílí je jen na nás dospělých, zda to dovolíme a nebudeme potlačovat tyto možnosti u svých dětí.…………

divka
…………
vlak
…………
chlapec

.V našem centru nabízíme Kurzy Intuitivního vidění pro děti vedené lektorem Janem Světlákem

..
..
..

.

Je tato metoda pro děti bezpečná?

Bezpečnost této metody potvrzuje sedmnáctiletá Markova zkušenost s pozitivními výsledky a ohlasy, ale i lékařská pozorování. Mark Komissarov zároveň neustále spolupracuje s vědeckými ústavy zkoumajícími jeho metodu. Veškeré výsledky potvrzují, že při výuce dětí touto metodou nedochází k nežádoucím účinkům, které by špatně působily na dětskou psychiku a mozkovou činnost.

Zde je krátký výňatek z posudků některých vědeckých ústavů, které prováděly výzkum těchto dětí:

1. Fakulta medicíny New Yorské univerzity

– Během zkoumání, nebyly zjištěny signály charakteristické pro světlo nebo zpracování světelných informací postupujících do mozku dětí se zavřenýma očima přes neprůhlednou pásku. Bylo ale zjištěno, že v části zátylku mozku, byly zpracovávany informace, signál který je charakteristický pro světlo nebo obraz.

podepsal Ph.D. Neurometrician E.Roy Jon

.

2. Laboratoř psychofyziologie Moskevské humanitní univerzity

Posudek výsledku psychofyziologického stavu dvou dětí v průběhu vyučovacích hodin metodě „Informačního vnímání“ autorem Markem Komisarovem:

– Po dobu vyučování je EEG normální.

– Po výuce byla zjištěna aktivita pravé mozkové hemisféry, tento stav je spojen se specifikem výuky. Změna v mozku odpovídá normálnímu chování mozku.

– V procesu vyučování nebyly zjištěny negativní reakce, naopak, emocionální stav se ustálil a snížil se k rovnováze.

vedoucí laboratoře psychofyziologické Moskevské Humanitní Univerzity Prof. MUDr. Zvonikov V. M.

.

3. Laboratoř Neurofyziologie dětí. Ústav evoluční fyziologie a biochemie Ruské Akademie Věd

.

– Bylo zjištěno, že v průběhu vyučovacích hodin, na kterých se prováděl cvik určování barev a čtení textů v podmínkách nedovolujících propouštění světla na sítnici oka (děti měly na očích speciální, světlo nepropouštějící pásku), informace o barvách a textu děti přesto přijímaly prostřednictvím, pro vědu, neznámých informačních kanálů.

Závěr: Podle nově zjištěných informací si myslíme, že je potřeba tuto fenomenální oblast prozkoumat hlouběji.

profesor neurofyziologické laboratoře UVFB RAV MUDr. Šepovalnikov A.N.

.

4. Itálie – poslední a zatím nejkomplexnější uskutečněný výzkum

Na výzkumu se podíleli zejména prof. Elio Conte a prof. Enrico Pierangeli, o jejichž zjištěních sami vypovídají v níže zveřejněných videích


 .

Níže se nachází ukázka obrázků, které namalovaly děti, s maskou přes oči, po aktivaci Intuitivního vidění:

….

..
..
..

.

Kurzy Intuitivního vidění jsou vždy pětidenní a děti se učí 2 hodiny denně. První 2 dny se rozvíjí vidění na blízko, 3. den je zaměřen na vidění do dálky. 4. den individuálně dolaďujeme a ladíme intuitivní vidění s fyzickým zrakem u dětí s vadou zraku. 5. den je zkouška malých absoloventů kurzu. Po ukončení kurzu děti obdrží osvědčení o jeho absolvování.
..
Videa s ukázkami aktivované schopnosti Intuitivního vidění a další příspěvky naleznete výše pod odkazem NAŠE VÝSLEDKY – VIDEA, ČLÁNKY , nebo v sekci VIDEA , kde jsou i další videa k metodě Marka Komissarova, anebo v sekci Aktuality – rubrika Mark Komissarov.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazit web

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien