Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze k přístroji Kristall Sparkler

 

Článek I.
Obecná ustanovení

Provozovatelem terapeuticko transformačního přístroje Kristall Sparkler  je Jan Světlák, se sídlem provozovny Praha 11, Kloboukova 1179/15, 148 00, IČ 87974126, neplátce DPH – dále jen „provozovatel“.

 

Článek II.

Popis přístroje a jeho využití

Přístroj Kristall Sparkler je založen na bázi vysokovibračního programování krystalů, rozmístěných za využití poznatků posvátné geometrie a jež jsou podpořeny systémy bioenergetického působení za využití aktivátorů stimulujících lidské smysly a energeticky upravených objektů. Vše je zkonstruováno pro vyvolání harmonizujícího a povzbudivého efektu na uživatele přístroje.

 

Článek III.
Rozsah nabízených služeb 

Přístroj Kristall Sparkler, dále jen přístroj, je zkonstruován, jako aktivátor a regulátor složek bioenergetického pole lidského těla, jehož cílem je dosažení maximálního harmonizujícího efektu u uživatele.

Přístroj může být používán pouze za přítomnosti obsluhy, která je pro tento účel specielně proškolena majitelem přístroje a obsluhuje jej se souhlasem majitele přístroje. Bez splnění těchto podmínek nesmí být přístroj používán.

Účast na přístroji je možné si rezervovat a zajistit pouze elektronickou formou na webové stránce http://kristall-centrum.cz/sluzby/kristall-sparkler/ . Služba je nabízena jako placená.

 

Článek IV.
Cena za placené služby a způsob úhrady 

Cena za využívání služeb je 1000,- kč za jednu účast na přístroji. Na základě vyplnění údajů do online rezervačního formuláře na výše uvedeném odkaze, je účastník vyzván k uhrazení částky odpovídající zvoleným termínům rezervace přístroje. Po uhrazení platby je účastníkovi zaslána elektronickou formou faktura, potvrzující uhrazení ceny sezení a tímto úkonem je též zájemci závazně rezervován přístroj na zvolenou dobu.

Cena za používání placené služby je vždy zveřejněna v aktuálních  obchodních podmínkách.

               

Článek V.

Práva a povinnosti provozovatele a uživatele 

Službu nemusí provozovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí provozovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.

Veškerá doporučení a informace zobrazovaná v rámci služby a na webové stránce jsou nezávazného charakteru, což bere uživatel na vědomí.

Uživatel se zavazuje dbát pokynů obsluhy, pokud tak neuposlechne, provozovatel je oprávněn prostřednictvím obsluhy odmítnout její účast na přístroji a uživateli bude vrácen již zaplacený poplatek na účet, či v hotovosti zpět.

                                                         

 Článek VI.

Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení

1. Uživatel tímto souhlasí s tím, že provozovatel bude v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů uchovávat a zpracovávat osobní údaje o jeho osobě v rozsahu: jméno, příjmení, elektronická adresa, telefonní číslo a místo bydliště, číslo bankovního spojení (dále společně vše jen, jako osobní údaje).

2. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány provozovatelem pro účely plnění smluvních závazků, zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely.

3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

4.Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět pravdivě.

5.Uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení provozovatelem na poskytnutou elektronickou adresu.

 

Článek VII.

Omezení odpovědnosti

Uživatelům je doporučeno, aby před účastí na přístroji, nepožívali alespoň den předem alkoholické nápoje, 2 hodiny předem pít kávu, užívat povzbuzující látky a pokud to zdravotní stav dovoluje, tak by neměl být pod vlivem psychoaktivních léků.

Uživatel se zavazuje dbát pokynů obsluhy, pokud tak neuposlechne, provozovatel je oprávněn odmítnout účast na přístroji prostřednictvím obsluhy a uživateli bude vrácen již zaplacený poplatek.  Uživatel byl seznámen od obsluhy přístroje o tom, že pokud trpí jakýmkoliv typem epilepsie, má kardiostimulátor, je autista, trpí psychiatrickou poruchou, se kterou je hospitalizován, nebo je-li žena gravidní, je účast na přístroji na vlastní nebezpečí a uživateli výslovně nebyla provozovatelem doporučena.

 

Článek VIII.

Závěrečné ustanovení

Vztahy mezi uživatelem a provozovatelem přístroje které vznikly na základě poptávky uživatele a zaplacením poplatku za účast na přístroji, se řídí těmito obchodními podmínkami a právním řádem České republiky.

Výše uvedené obchodní podmínky jsou platné od 1.2. 2018

 

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien