Odpovědi na nejčastěji kladené otázky ke kurzu

.

Metoda přímého vnímání informací z okolí, Metoda intuitivního vnímání, kurz mimosmyslového vnímání – jaký je rozdíl? 

Víceméně žádný. Autor Mark Komissarov nechal vzniknout své metodě s názvem “Metoda přímého vnímání informací z okolí”. Ta se postupně rozvíjela a rozvíjí dále, přičemž zahrnuje rozvoj “vědění” a “vidění” bez užití běžných pěti smyslů. Když jsem se snažil v českém jazyce propagovat metodu, přičemž ji vhodně rozdělit a vysvětlit, začal jsem používat termín “Intuitivní vnímání”. Jednalo se o termín používaný mnou, ne autorem. Název se již zažil a jak vidno tak, že jej používají i jiní “učitelé metody”. Později mne Mark Komissarov upozornil na nevhodnost tohoto označení, neboť v jeho pojetí je intuice tušení, kdežto zde pracujeme s vnímáním správnosti informací. Název jsem však již neměnil, neboť byl ve veřejném povědomí. I tak v těchto dnech dochází ke změně v názvu (z mé strany) a to z několika důvodů: 

.

1. Uvědomuji si nesprávnost označení – nejedná se o metodu, ale má jít o označení kurzu samotného, jakožto její součásti  (metoda je Metoda přímého vnímání nformací z okolí)

.

2. Označení Metoda intuitivního vnímání je užívána dnes již kdekým ať již legálními lektory metody Marka Komissarova, tak i těch, co se za ně vydávají. Dokonce i webové domény s tímto označením jsou již zadané.

.

3. Díky provázanosti jednotlivých učení v rámci oficiální metody chápu náročnost na to, vyznat se ve všech informacích co je co. Díky účastníkům kurzů navíc vidím, že lidé jsou motivováni k tomu, aby si kurzem “vědění” prošli z nutnosti této účasti před druhým, pro ně zajímavějším stupněm, na němž se mohou naučit vidět. Až na kurzu samotném chápou význam práce s “věděním” a  to, že vidění není víc a tedy druhý stupeň, ale jen možnost, která se jim následně nabízí po aktivaci Centra informačního vnímání (CIV)

.

Proto jsem zvolil pro kurz “vědění” označení “Kurz mimosmyslového vnímání”, což považuji za nejvýstižnější označení prvního stupně “vědění” metody Marka Komissarova. Na toto označení jsem přišel sám a hodlám tak označovat pouze kurzy, které jsou mnou vyučovány (samozřejmě s platnou licencí od autora metody) a jsou v mém osobním podání a úpravě, avšak splňující podmínky metodiky výuky stanovené autorem. Tím doufám lidé dostanou v popisu informací k mému kurzu i potřebný přehled a budou tak  vědět možnosti, které jim aktivace CIV v práci s “věděním” nabízí.

 .

.

Je kurz vhodný i pro nevidomé ?

Předpokládám, že motivace pro zrakově postižené účastníky k tomu, kurz navštívit, je právě možnost nabytí “vidění”. Metoda Marka Komissarova tuto možnost nabízí. Pro dospělé je však možnost “vidění” otevřena až po absolvování prvního stupně “vědění”, při kterém dochází k aktivaci CIV (centra informačního vnímání), proto se vyučuje až na druhém stupni.

Tento druhý stupeň (Vidění u dospělých) má však oprávnění vyučovat pouze sám autor Mark Komissarov, který si toto právo ponechal. Ačkoliv aktivaci vidění ovládám a i s nevidomými účastníky na Markových kurzech individuálně pracuji, rozhodnutí autora plně respektuji.

Samozřejmě je tu možnost pro tyto zájemce projít první stupeň na mém kurzu a pokračovat na druhý stupeň přímo k autorovi, ale sám tento postup nedoporučuji.

Pokud je tou prioritou kurz navštívit možnost vidění, je rozhodně lepší navštívit již kurz prvního stupně “vědění” přímo u autora Marka Komissarova. Důvodů je víc – Mark se již na prvním stupni obeznamuje s problémy zraku těchto lidí a často se jim věnuje individuálně i mezi kurzy, či na kurzu samotném, jelikož mu zde vypomáhají i jeho organizátoři. Lépe se potom navazuje na druhý stupeň, kde se již dobře poznají a není třeba zvykat si na nový přístup nového lektora atd. Netýká se to pouze nevidomých, pokud někdo chce absolvovat kurz pouze proto, aby se mu otevřela možnost účasti na kurzu “vidění”, doporučuji stejný postup.

.

.

Je nějaký rozdíl mezi vedením kurzu autorem MarkemKomissarovem a pod vedením lektora Jana Světláka ?

.

Zásadní rozdíl zde pro kurz samotný není. Lektorsky je osnova kurzu nastavena samotnou metodikou a z této se nevybočuje. Vedení kurzu lektorsky však odlišné samozřejmě je, což je dáno osobností každého z lektorů. 

.

Další rozdíly:

– kurz M. Komissarova je kurz autorský (proto vyšší cena), p. Komissarov má však veliké charisma, což studentům pomáhá a 15let praktikování tohoto kurzu je také znát i výsledkově.

.

– kurz J. Světláka je vedený v českém jazyce, tedy se ušetří čas za překladatelku a více se tedy věnuje praktickému procvičování a hlubšímu proniknutí do problematiky samotného vnímání informací.

..

Kurzy obou jsou vedeny kvalitně – J.Světlák byl první lektor pro ČR a dle slov p. Komissarova zároveň jedním z jeho nejlepších lektorů, který pouze neopakuje naučené, ale i obohacuje svými postřehy samotnou metodiku. Vynikajících výsledků dosahují studenti kurzů MK i JS.

.

.

Kurzy jsou pořádány pouze v Praze? Neuvažujete o možnosti uspořádat kurz i v jiném městě ?

Kurzy pod vedením Jana Světláka je možné uspořádat i v jiném místě v republice. Místa i mimopražská, kde máme výpomoc organizátorů jsou na našich stránkách vyhlašovány, ovšem pro konání pravidelných kurzů v novém místě je třeba nalézt vhodného zkušeného organizátora, prostory a zařídit další důležité věci pro propagaci kurzů, anebo pro případ jednorázové akce prostor a dostatečný počet zájemců.

.

.

2.stupeň pro dospělé lze absolvovat i u Jana Světláka, nebo jenom u autora metody?

2. stupeň (Vidění u dospělých) má oprávnění vyučovat pouze sám autor Mark Komissarov, který si toto právo ponechal. Ačkoliv aktivaci vidění a jeho rozvoj ovládám a i s nevidomými účastníky na Markových kurzech individuálně pracuji, rozhodnutí autora plně respektuji. a vyučovat 2. stupeň ani nehodlám, neboť v rozvoji “vědění” vidím něco mnohem víc, zatímco následné “vidění” chápu jako důležitý pro lidi s poškozeným zrakem, nebo u dětí, kde tímto způsobem dochází k aktivaci CIV. Zdravý dospělý člověk si zde možná něco dokazuje, ale sám z toho nechci dělat pouťovou atrakci.

.

Jan Světlák tedy vyučuje pouze první stupeň a vidění pouze u dětí. Pokud máte zájem i o druhý stupeň, musíte jej absolvovat pouze u autora metody, který naši republiku navštěvuje jednou až dvakrát ročně.

.

.

Jaký je vhodný časový odstup mezi prvním a druhým stupněm metody Marka Komissarova?

.

Časového odstupu mezi kurzy prvního a druhého stupně se bát vůbec nemusíte, jelikož to není v pravém slova smyslu pokračování předchozího kurzu, kde musíte dosáhnout určitého stupně dovednosti, nýbrž zde je druhý stupeň pouze možnost, která se otevírá těm, kdo již má CIV aktivované. Tedy označení druhý stupeň zde má význam pouze ten, že je zde jistota toho, že se na kurz hlásí lidé, kteří mají CIV již aktivní z prvního stupně, přičemž časové odstupy mezi kurzy zde nemají žádný vliv.

.

.

.

Je možné se domluvit na nějakém rodinném kurzu, individuálním kurzu, či intenzivnějším průběhu?

.

– rodinný kurz dětí a dospělých společně se nepořádá. Je to tím, že děti prochází výukou odlišnou od dospělých. Děti se učí na našich kurzech přímo vidět, kdežto dospělí pracují ve formě přijímání informací formou vědění. Výuka je tedy odlišná. Přesto jsou kurzy seskládány tak, že v jeden termín probíhají kurzy dětské i dospělých během stejných pěti dnů – pouze skupina dospělých probíhá v jiném čase než dětský. 

.

Zintenzivnit kurz je možné ve výjimečných případech a to pouze u dětí, max o 1 den a tehdy, pokud si jsem výsledkem již jist (individuálně a dle výsledků dítěte). I tak však nedoporučuji kurz krátit. Ačkoliv se může zdát zbytečné prodlužovat to na pět dnů, když denně jsou plánovány pouze dvě hodiny, je to praxí ověřený limit. Je třeba brát v úvahu, že se jedná o cviky, při kterých se začíná využívat dosud nezatěžovaná část mozku. 2 hodiny denně je vyzkoušený limit. Dny a cviky jsou seskládány autorem metody a patnáctiletá praxe pouze utvrzuje ve správnosti nastavení. I po těchto dvou hodinách se děti velice snadno unaví a večer zapadnou do postýlek dříve (k radosti rodičů 🙂 ) U dospělých je to obdobné – udržet pozornost ve způsobu práce, který běžně neděláte je obtížné a tady jde o to, nevychrlit na Vás všechny informace a vypustit Vás zmatené z kurzu, ale skutečně to prakticky nabudit a rozhýbat. Dle mého názoru je 2 hodiny denně ověřené maximum, naopak – pět dnů je kolikrát málo na napasování všeho, co je Vám předáváno. 

Individuální kurzy a sezení bohužel neposkytuji. Žadatelů je mnoho a není v mých časových možnostech takto individuálně postupovat. V dnešní době je již k dispozici a nejenom na našich stránkách mnoho informací i videí k metodě tak, aby zde každý našel to, co potřebuje vědět.

.

.

Jaká je procentuální úspěšnost dospělých na kurzu ?

.

Metoda přímého vnímání informací z okolí Marka Komissarova rozvíjí novou část dosud nevyužívané kapacity a možnosti „mozku“, což je to nejzásadnější, co si člověk z kurzu odnáší. Jedná se o metodický postup, který nemá hranic ani kontrolní body.

To lze aplikovat u dětí v režimu vidění (kam vidíš – sem, sem, nebo až sem?). U práce s věděním mantinely a limity nejsou. Z tohoto důvodu nelze statistiky vytvořit.

Míra aktivace, do jaké se po kurzu dostanete, se promítne do praktického života a jakéhokoliv jednání člověka, ať již si to uvědomujete, nebo ne. Po kurzu však vývoj může pokračovat a vhodným tréninkem a postupy, které jste se naučili na kurzu, lze svou úroveň rozvíjet dál (je vhodné v nastoupené cestě pokračovat a nabytou schopnost rozvíjet).

Děti v režimu vidění dosáhnou maximum, které již jenom tréninkem udržují. Dospělým to tedy dává do rukou něco, co je k nezaplacení a nenaučí se jinde. V tom je metoda unikátní.

Myslet si, že po 10 hodinách kurzu budete umět to, co předvádí lidé na videích může být zcestné (netýká se vidění). Ano, můžete a jsou tací kteří to dokázali, ale někteří i to, co předvádí rozvíjeli cíleně tréninkem několik let. Je to možnost, kterou nastartujete na kurze a následně si měníte život cíleně. Tato metoda je o nastoupení cesty a nových možnostech vlastního vývoje.

Každý z účastníků dostává i základní sadu pro individuální trénink, přičemž jednou za čas je vyhlášen trénink veřejný, kam každý z absoloventů může přijít, ukázat, na jaké úrovni je, zda postupuje správně, případně dostat individuální postupy k vlastnímu posunu.

Tyto tréninky jsou již za symbolický příspěvek, avšak je na každém, zda této možnosti využije, či nikoliv. Tedy možnost rozvíjet se cestou této metody nekončí po kurze, ale i řízeně a pod dohledem se můžete rozvíjet dál. Záleží na každém, není to povinnost, ale možnost, která má však velice zajímavé přínosy pro naše životy, které již mnozí využili … 

 .
.

odkaz na stránky Kristall centra s aktuálně vyhlášenými kurzy

Napsat komentář

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien